Quyết định 324/QĐ-UBDT 2016 về thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ KHCN và UBDT từ năm 2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 324/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ỦY BAN DÂN TỘC BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2017
---------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Chương trình phối hợp số 1894/CTr/BKHCN-UBDT ngày 10/7/2012 và Kế hoạch số 2586/KH-BKHCN-UBDT, ngày 12/9/2012 về việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2012-2016;
Căn cứ kết quả làm việc của Tổ thường trực Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện từ năm 2017;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục 03 nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc bắt đầu từ năm 2017 (Có phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CN UBDT (để b/c);
- Các Vụ thuộc Bộ KH&CN: KH -TH, KH&CN các ngành KT-KT;
- Vụ KH-TC, UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, KH-TC, TH (05 bản)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng
 
 
KẾ HOẠCH
KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ ỦY BAN DÂN TỘC BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-UBDT ngày 23/6/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 

Số TT chung
Số TT
Tên nhiệm vụ
Cơ quan chủ trì
Thời gian thực hiện
Tng kinh phí từ ngân sách nhà nước
(Triệu đồng)
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
 
I
Nhóm các nhiệm vụ liên quan đến tăng cường, đẩy mạnh chuyển giao ng dụng tiến bộ khoa học
 
 
500
 
1
1
Tổng kết, đánh giá các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật phù hợp, hiệu quả trong vùng Tây Nguyên, đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo nhân rộng.
Vụ Tổng hợp, UBDT; Vụ Địa phương II, UBDT
12 tháng
500
 
 
II
Nhóm các nhiệm vụ liên quan đến thông tin khoa học; tuyên truyền, phổ biến thông tin nâng cao nhận thức
 
 
500
 
2
1
Xây dựng các Video clip bằng tiếng dân tộc, giúp một số đồng bào DTTS tại chỗ (Ê Đê, Gia Rai, Mnông...) tiếp cận các thông tin khoa học, công nghệ trong lĩnh vực sản xuất và đời sống chạy trên cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc.
Vụ Tổng hợp, UBDT; Trung tâm thông tin, UBDT
12 tháng
500
 
 
III
Nhóm nhiệm vụ liên quan đến chỉ đạo, kiểm tra sơ kết, tổng kết Chương trình phối hợp
 
 
500
 
3
1
Xây dựng đề án thành lập giải thưởng hàng năm cho các tổ chức, cá nhân có các công trình, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có giá trị, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi.
Vụ Tổng hợp, UBDT; Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN
12 tháng
300
 
4
2
Kiểm tra và tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phối hợp ở một số địa phương.
Vụ Tổng hợp, UBDT; Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ KH&CN
12 tháng
200
 
 
 
Tổng cộng (I+II+III)
 
 
1.500
 
 
Bng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.

thuộc tính Quyết định 324/QĐ-UBDT

Quyết định 324/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Dân tộc bắt đầu từ năm 2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:324/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Hùng
Ngày ban hành:23/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi