Quyết định 3128/QĐ-BKHCN 2019 dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia thực hiện trong 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3128/QĐ-BKHCN

Quyết định 3128/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3128/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Công Tạc
Ngày ban hành:28/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------------

Số: 3128/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia
đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020

-----------

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia đặt hàng “Hoàn thiện công nghệ tiên tiến và thiết bị chế biến sâu quả bơ thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Công Tạc

 
 
 

Phụ lục

DANH MỤC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 3128/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

Hoàn thiện công nghệ tiên tiến và thiết bị chế biến sâu quả bơ thành các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

1. Hoàn thiện được các công nghệ tiên tiến chế biến sâu quả bơ, gồm: công nghệ tách dầu bơ bằng enzym nội sinh hiệu suất cao; công nghệ sản xuất dung môi sinh học bằng quá trình thủy phân, inter-este hóa theo phản ứng one-pot; công nghệ sản xuất chế phẩm dưỡng da bằng phương pháp phân tán vi nhũ cấp hạt nano.

2. Xây dựng được dây chuyền thiết bị đồng bộ quy mô công nghiệp 2.000 tấn nguyên liệu/năm.

3. Ứng dụng sản xuất một số sản phẩm từ quả bơ có giá trị gia tăng cao, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

1. 01 qui trình công nghệ tách dầu bơ bằng enzym nội sinh với hiệu suất thu hồi tối thiểu đạt 85%, quy mô công nghiệp.

2. 01 quy trình công nghệ sản xuất dung môi sinh học bằng quá trình thủy phân, inter-este hóa theo phản ứng one-pot, quy mô công nghiệp.

3. 01 quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm dưỡng da bằng phương pháp phân tán vi nhũ cấp hạt nano, quy mô công nghiệp.

4. Bộ tài liệu thiết kế, hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến sâu quả bơ quy mô 2.000 tấn nguyên liệu/năm.

5. 01 dây chuyền thiết bị đồng bộ chế biến sâu quả bơ quy mô 2.000 tấn nguyên liệu/năm đáp ứng yêu cầu công nghệ.

6. Các sản phẩm từ quả bơ có giá trị gia tăng cao, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời đạt các chỉ tiêu chất lượng riêng của từng loại sản phẩm, cụ thể:

- 2.000 kg dầu bơ nguyên chất, tinh khiết có hàm lượng acid béo tự do dưới 0,5%, hàm lượng ẩm dưới 0,3%, chỉ số peroxit từ 1-6 meq/kg;

- 10.000 kg chế phẩm dung môi sinh học có khả năng khử mùi và diệt khuẩn, pH 6­8, ăn mòn đồng ở mức 1a;

- 100 kg chế phẩm dưỡng da cao cấp từ nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, có tác dụng giữ ẩm và dưỡng da;

- Các sản phẩm phụ đồng bộ với công nghệ và thiết bị quy mô công nghiệp: bột hạt bơ, trà vỏ bơ, phân bón vi sinh.

7. Bộ tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm (dầu bơ, chế phẩm dung môi sinh học, chế phẩm dưỡng da, bột hạt bơ, trà vỏ bơ, phân bón vi sinh) được công bố theo quy định.

8. Bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Tuyển chọn

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi