Quyết định 299/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Điều 2 của Quyết định 782/TTg về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu -triển khai khoa học và công nghệ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 229/1998/QĐ-TTG
NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 2
CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 782/TTG VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC CƠ QUAN NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu - triển khai khoa học và công nghệ;

Để đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7094 BKH/KHGDMT ngày 14 tháng 10 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bổ sung các đối tượng được nhà nước đầu tư phát triển quy định tại Điều 2 Quyết định số 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

1. Các cơ quan Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có tầm quan trọng quốc gia,

2. Các cơ quan Thông tin và Tư liệu Khoa học và Công nghệ có tầm quan trọng quốc gia,

3. Các phòng thí nghiệm trọng điểm của các Trường Đại học thực hiện các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của nhà nước,

4. Các Viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc các Tổng công ty.

 

Điều 2. Đầu tư phát triển cho các đối tượng bổ sung theo Quyết định này được quy định như sau:

1. Nhà nước tập trung đầu tư phát triển cho các cơ quan quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 1 của Quyết định này,

 

2. Nhà nước hỗ trợ ban đầu về đầu tư phát triển đối với các Viện chuyên ngành quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định này.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 299/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Điều 2 của Quyết định 782/TTg về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu -triển khai khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 299/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 27/11/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!