Quyết định 2627/QĐ-BKHCN 2016 bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------
Số: 2627/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 9) CỦA: VĂN PHÒNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ dự toán giám sát, đánh giá, truyền thông năm 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán kinh phí cho các Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện giám sát, đánh giá, truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016;
Theo đề xuất của Vụ Kế hoạch-Tổng hợp tại Công văn số 322/KHTH ngày 30/8/2016 về việc giao bổ sung chi dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (Loại 370-373) là 200 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ giám sát, đánh giá, truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 cho Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (mã số ngân sách: 1054712, mã Kho bạc nhà nước: 0011) theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- KBNN nơi giao dịch;
- Các đơn vị sử dụng ngân sách;
- Lưu VT, TC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh
 
GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 9)
CỦA: VĂN PHÒNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số: 2627/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT
Nội dung
Mã tính chất nguồn kinh phí
Tổng số
Ghi chú
1
2
3
4
5
 
DỰ TOÁN CHI NSNN
 
200,0
 
A
CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 
 
 
B
CHI THƯỜNG XUYÊN
 
 
 
C
CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA (Sự nghiệp kinh tế - Loại 370 Khoản 373)
 
 
 
1
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới - Mã 00391
12
200,0
 
 
MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
1054712
 
Địa điểm KBNN nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch:
KBNN Thành phố Hà Nội
 
Mã Kho bạc nhà nước
0011
 
THUYẾT MINH GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 9)
CỦA: VĂN PHÒNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số: 2627/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT
Nội dung
Tổng số
1
2
3
 
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
200,0
A
CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 
B
CHI THƯỜNG XUYÊN
 
B
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
200,0
1
Nhiệm vụ giám sát, đánh giá, truyền thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
200,0
 
TỔNG CNG
200,0
 

thuộc tính Quyết định 2627/QĐ-BKHCN

Quyết định 2627/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 (Đợt 9) của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2627/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Việt Thanh
Ngày ban hành:14/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi