Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quản lý mã số vạch

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 2373/2000/QĐ-BKHCNMT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2000
VỀ VIỆC QUẢN LÝ Mà SỐ Mà VẠCH

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Thông báo 161/TB-VPCP ngày 27/11/2000 giao cho Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý mã số mã vạch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các công việc dưới đây:

- Tiếp tục tổ chức cấp mã số theo các Tiêu chuẩn Việt Nam về mã số mã vạch vật phẩm cho các doanh nghiệp có nhu cầu và thực hiện đăng ký theo dõi.

- Chuẩn bị các văn bản cần thiết trình Bộ Tài chính về việc ban hành lệ phí cấp mã số mã vạch. Trong khi chưa có quy định của Bộ Tài chính, không thu lệ phí cấp mã số mã vạch.

- Tổ chức mạng lưới ở các vùng kinh tế trọng yếu (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) để phục vụ việc cấp mã số (tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký, thống kê theo dõi, cung cấp thông tin).

 

Điều 2: Giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục làm đầu mối trong công tác quan hệ quốc tế về hoạt động mã số mã vạch; là đại diện của Việt Nam tại Tổ chức Mã số Vật phẩm Quốc tế (EAN-International) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3395/QHQT ngày 23/6/1995 của Văn phòng Chính phủ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuẩn bị các văn bản cần thiết để đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng ngân sách Nhà nước để đóng niên liễm tham gia Tổ chức Mã số Vật phẩm Quốc tế. Trong khi chờ Quyết định của Cơ quan có thẩm quyền, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đóng niên liễm bằng nguồn kinh phí tự có do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tự cân đối và báo cáo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

Điều 3: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ quan sự nghiệp kỹ thuật và các tổ chức khác triển khai áp dụng mã số mã vạch và thực hiện các công việc cần thiết để đẩy mạnh hoạt động này.

 

Điều 4: Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quản lý mã số vạch
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2373/2000/QĐ-BKHCNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 01/12/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 2373/2000/QD-BKHCNMT
Hanoi, December 01, 2000

 
DECISION
ON THE MANAGEMENT OF NUMERICAL CODES AND BAR CODES
THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Pursuant to the Government’s Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to conclusions of Deputy Prime Minister Pham Gia Khiem at Notice No. 161/TB-VPCP of November 27, 2000 assigning the task of managing numerical codes and bar codes to the Ministry of Science, Technology and Environment;
At the proposal of the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control,
DECIDES:
Article 1.- To assign the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control the following tasks:
- To continue granting numerical codes under Vietnamese standards on articles’ numerical codes and bar codes to enterprises which have demands therefor, and register them for monitoring.
- To prepare necessary documents on the issuance of fees for granting numerical codes and bar codes for submission to the Ministry of Finance. Pending the Finance Ministry’s regulations, fees for granting numerical codes and bar codes shall not be collected.
- To organize a network in services of the granting of numerical codes (reception and processing of registration dossiers, statistical monitoring, information provision) in key economic areas (Hanoi, Danang, Ho Chi Minh City).
Article 2.- To assign the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control to continue acting as designated office for international relations regarding numerical codes and bar codes; and also as the Vietnamese representative in the International Articles Numerical Codes Organizations (EAN-International), according to the Prime Minister’s directing opinions in Official Dispatch No. 3395/QHQT of June 23, 1995 of the Government Office.
The General Department for Standardization, Metrology and Quality Control shall prepare necessary documents proposing competent agencies to permit the use of State budget for payment of annual membership fee to the International Articles Numerical Codes Organizations. Pending decisions of competent agencies, the General Department for Standardization, Metrology and Quality Control shall pay such annual membership fee with its own funds, and report such to the Ministry of Science, Technology and Environment.
Article 3.- The General Department for Standardization, Metrology and Quality Control shall organize the propagation and dissemination and guide enterprises, technical public-service agencies, and other organizations in the application of numerical codes and bar codes, and perform necessary work to step up such activities.
Article 4.- The General Director of Standardization, Metrology and Quality Control and concerned organizations and individuals shall have to implement this Decision.
Article 5.- This Decision takes effect after its signing.
 

 
FOR THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
VICE MINISTER
Bui Manh Hai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!