Quyết định 1673/QĐ-BKHCN 2007 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
------------

Số: 1673/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố 20 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7598 : 2007

Ngũ cốc, đậu đỗ, sản phẩm ngũ cốc nghiền, hạt có dầu và thức ăn chăn nuôi - Xác định Nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng Protein thô.

2.

TCVN 7605 : 2007
(ISO 21569 : 2005)

Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic.

3.

TCVN 7606 : 2007
(ISO 21571 : 2005)

Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Tách chiết axit nucleic.

4.

TCVN 7607 : 2007
(ISO 21572 : 2004)

Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên Protein.

5.

TCVN 7608 : 2007
(ISO 24276 : 2006)

Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Yêu cầu chung và định nghĩa.

6.

TCVN 7599 : 2007

Thủy tinh xây dựng - Blốc thủy tinh rỗng.

7.

TCVN 7624 : 2007

Kính gương - Kính gương tráng bạc bằng phương pháp hóa học ướt - Yêu cầu kỹ thuật.

8.

TCVN 7625 : 2007

Kính gương - Phương pháp thử

9.

TCVN 6530-9 : 2007

Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử
Phần 9: Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (hình chữ thập)

10.

TCVN 7636 : 2007

Vật liệu chịu lửa - Gạch samốt cách nhiệt

11.

TCVN 7637 : 2007

Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin cách nhiệt.

12.

TCVN 7638 : 2007

Vật liệu chịu lửa - Xác định hàm lượng zircon dioxit.

13.

TCVN 7609-1 : 2007
(ISO 10555-1: 1995)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 1: Yêu cầu chung.

14.

TCVN 7609-2 : 2007
(ISO 10555-2 : 1996)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 2: Ống thông chụp mạch.

15.

TCVN 7609-3 : 2007
(ISO 10555-3 : 1996)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 3: Ống thông tĩnh mạch trung tâm.

16.

TCVN 7609-4 : 2007
(ISO 10555-4 : 1996)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 4: Ống thông có bóng nong.

17.

TCVN 7609-5 : 2007
(ISO 10555-5 : 1996)

Ống thông mạch vô trùng dùng một lần. Phần 5: Ống thông ngoại biên bao kim.

18.

TCVN 7610-3 : 2007
(ISO 1135-3 : 1986)

Thiết bị truyền dùng trong y tế. Phần 3: Bộ dây lấy máu.

19.

TCVN 7611 : 2007
(ISO 3826 : 1993)

Túi nhựa mềm để chức máu và chế phẩm máu người.

20.

TCVN 7612 : 2007
(ISO 6710 : 1995)

Ống chức mẫu máu tĩnh mạch dùng một lần.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

 

thuộc tính Quyết định 1673/QĐ-BKHCN

Quyết định 1673/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1673/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành:14/08/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 20 TCVN về thực phẩm, vật liệu chịu lửa…

Ngày 14/8/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1673/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đợt này, Bộ công bố 20 TCVN về Thực phẩm, Vật liệu chịu lửa, Ống thông mạch vô trùng dùng một lần; Thiết bị truyền dùng trong y tế; Túi nhựa mềm để chức máu và chế phẩm máu người…

Lĩnh vực thực phẩm công bố: TCVN 7605 : 2007 (ISO 21569 : 2005) - Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phương pháp dựa trên định tính axit nucleic; TCVN 7606 : 2007 (ISO 21571 : 2005) - Thực phẩm - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Tách chiết axit nucleic…

Các TCVN lĩnh vực Vật liệu chịu lửa gồm: TCVN 6530-9 : 2007 - Vật liệu chịu lửa - Phương pháp thử
Phần 9: Xác định độ dẫn nhiệt bằng phương pháp dây nóng (hình chữ thập); TCVN 7636 : 2007 - Vật liệu chịu lửa - Gạch samốt cách nhiệt; TCVN 7637 : 2007 - Vật liệu chịu lửa - Gạch cao alumin cách nhiệt….

Ngoài ra còn có các TCVN về Ngũ cốc, đậu đỗ, sản phẩm ngũ cốc nghiền, hạt có dầu và thức ăn chăn nuôi; Kính gương cũng được công bố trong đợt này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1673/QĐ-BKHCN tại đây

tải Quyết định 1673/QĐ-BKHCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Thông tư 02/2007/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Thông tư 02/2007/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước

Đầu tư , Khoa học-Công nghệ

Vui lòng đợi