Quyết định 1508/QĐ-BKHCN 2007 công bố Tiêu chuẩn quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1508/QĐ-BKHCN

Quyết định 1508/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1508/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành:25/07/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ KHCN công bố 22 Tiêu chuẩn quốc gia

Ngày 25/7/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1508/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Cụ thể, công bố 22 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

Thứ nhất, công bố 13 Tiêu chuẩn về Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển gồm: TCVN 6475-1:2007 Phần 1: Quy định chung; TCVN 6475-2:2007 Phần 2 về Phân cấp hệ thống đường ống biển; TCVN 6475-3:2007 Phần 3 về Đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận; TCVN 6475-4:2007 Phần 4: Nguyên tắc thiết kế;…

Thứ hai, 09 Tiêu chuẩn về Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ gồm: TCVN 7061-1:2007 Phần 1: Qui định chung về hoạt động giám sát; TCVN 7061-2:2007 Phần 2 Kết cấu thân tàu và trang thiết bị; TCVN 7061-3:2007 Phần 3 về Hệ thống máy tàu;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1508/QĐ-BKHCN tại đây

tải Quyết định 1508/QĐ-BKHCN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
----------

Số: 1508/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Công bố 22 tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

 

1.

TCVN 6475-1:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 1: Quy định chung

2.

TCVN 6475-2:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 2: Phân cấp hệ thống đường ống biển

3.

TCVN 6475-3:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 3: Đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận

4.

TCVN 6475-4:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 4: Nguyên tắc thiết kế

5.

TCVN 6475-5:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 5: Cơ sở thiết kế

6

TCVN 6475-6:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 6: Tải trọng

7.

TCVN 6475-7:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 7: Chỉ tiêu thiết kế

8.

TCVN 6475-8:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 8: Ống

9.

TCVN 6475-9:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển – Phần 9: Các bộ phận đường ống và lắp ráp

10.

TCVN 6475-10:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 10: Chống ăn mòn và bọc gia tải

11.

TCVN 6475-11:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 11: Lắp đặt

12.

TCVN 6475-12:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 12: Hàn

13.

TCVN 6475-13:2007

Qui phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển - Phần 13: Kiểm tra không phá huỷ

14.

TCVN 7061-1:2007

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 1: Qui định chung về hoạt động giám sát

15.

TCVN 7061-2:2007

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 2: Kết cấu thân tàu và trang thiết bị

16.

TCVN 7061-3:2007

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 3: Hệ thống máy tàu

17.

TCVN 7061-4:2007

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 4: Trang bị điện

18.

TCVN 7061-5:2007

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 5: Phòng, phát hiện và chữa cháy

19.

TCVN 7061-6:2007

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 6: Ổn định

20.

TCVN 7061-7:2007

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 7: Mạn khô

21.

TCVN 7061-8:2007

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 8: Trang thiết bị an toàn

22.

TCVN 7061-9:2007

Qui phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ - Phần 9: Trang bị ngăn ngừa ô nhiễm

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 Nơi nhận:
- Tổng cục TĐC;
- Lưu HS, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi