Quyết định 15/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 15/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 15/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005"
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:15/2001/QĐ-BKHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành:11/06/2001Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 15/2001/QĐ-BKHCNMT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 15/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC
BAN HÀNH "QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC
VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005"

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

- Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ;

- Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ qui định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Căn cứ Quyết định 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu và danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005;

- Xét đề nghị của các Ông/ Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành "Quy định tạm thời về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005".

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3: Các Ông/Bà Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Vụ Quản lý khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, Vụ Quản lý Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


QUY ĐỊNH

TẠM THỜI VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005
(Kèm theo Quyết định số 15/2001/QĐ-BKHCNMT
ngày 11/6/2001 của Bộ trưởng Bộ KHCNMT)

 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (dưới đây gọi là tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài) là quá trình xem xét đánh giá các hồ sơ tham gia tuyển chọn nhằm lựa chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài theo những yêu cầu được nêu trong Quy định này.

 

Điều 2

Quy định này áp dụng đối với việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài. Các đề tài khoa học và công nghệ bao gồm đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ, các Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước (gọi chung là Chương trình KH&CN), các đề tài độc lập cấp Nhà nước, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước khác.

 

Điều 3

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ KHCNMT) thông báo tóm tắt về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài trên Chương trình VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Báo Nhân dân. Thông báo chi tiết được đăng đầy đủ trên Báo Khoa học và Phát triển, Mạng Thông tin KH&CN Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và công nghệ Quốc gia (http://www.vista.gov.vn/) và Mạng thông tin KCM-NET (Error! Reference source not found.ste.gov.vn/) của Bộ KHCNMT.

 

Điều 4

Mỗi cá nhân không đồng thời chủ trì từ 2 đề tài cấp Nhà nước trở lên.

Mỗi tổ chức, cơ quan (dưới đây gọi là tổ chức) được phép đồng thời chủ trì nhiều đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN).

 


CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN CHỌN

 

Điều 5

1. Các tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài đều có quyền tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài.

2. Cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài (làm chủ nhiệm đề tài) phải có chuyên môn cùng lĩnh vực khoa học và công nghệ với đề tài tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì.

3. Các tổ chức và cá nhân không được tham gia tuyển chọn khi chưa hoàn thành đúng hạn việc quyết toán, hoặc chưa hoàn trả kinh phí thu hồi của các dự án sản xuất thử nghiệm hoặc đề tài triển khai thực nghiệm.

 

CHƯƠNG III. ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN

 

Điều 6

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (dưới đây gọi là Hồ sơ) gồm những văn bản sau đây:

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Nhà nước theo biểu mẫu quy định (Biểu B1-1-ĐONTC);

Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo mẫu quy định (Biểu B1-2-TMĐT);

Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (Biểu B1-3-LLTC);

Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (Biểu B1-4-LLCN);

 

Điều 7

Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần gửi bộ Hồ sơ (mỗi bộ gồm: 01 bản gốc và 15 bản sao) đến Bộ KHCNMT 39 Trần Hưng Đạo Hà Nội (qua Bưu điện hoặc trực tiếp) trong thời hạn quy định. Bộ Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài;

2. Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia thực hiện đề tài;

3. Tên đề tài đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì;

4. Tên và mã số Chương trình KH&CN, (nếu thuộc Chương trình);

5. Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Ngày nhận Hồ sơ được tính là ngày ghi dấu của Bưu điện Hà Nội (trường hợp gửi qua Bưu điện) hoặc dấu "đến" của Văn thư Bộ KHCNMT (trường hợp gửi trực tiếp).

 

Điều 8

Trong khi chưa hết thời hạn nộp Hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút Hồ sơ thay Hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi Hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn. Mọi bổ sung và sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của Hồ sơ.

 

CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

 

Điều 9

Bộ KHCNMT chủ trì việc mở Hồ sơ. Đại diện Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn, các cơ quan liên quan và đại diện những tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn được mời tham dự.

Quá trình mở Hồ sơ sẽ được ghi thành biên bản có chữ ký và đóng dấu của Bộ KHCNMT, chữ ký của đại diện Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn và đại diện tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn (nếu có mặt).

Những Hồ sơ thoả mãn các điều kiện quy định tại Điều 5, 6, 7 và 8 Quy định này sẽ được đưa vào xem xét đánh giá.

 

Điều 10

Việc đánh giá Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện thông qua một Hội đồng KH&CN.

Việc đánh giá tuyển chọn chỉ căn cứ vào Hồ sơ đã đăng ký.

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện đề tài nào thì không được tham gia Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài đó.

Việc đánh giá Hồ sơ phải theo những tiêu chuẩn thống nhất được quy định tại Điều 11 của Quy định này.

 

Điều 11

Đánh giá Hồ sơ được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm theo 3 nhóm tiêu chuẩn sau đây:

I. Giá trị khoa học và giá trị thực tiễn của nội dung nghiên cứu, phương án triển khai và kết quả dự kiến (được đánh giá tối đa 60 điểm)

Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước và xu hướng phát triển: thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài về lĩnh vực nghiên cứu (có được những thông tin về các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, nêu rõ quan điểm của tác giả về tính bức xúc của đề tài,...)

Xác định nội dung và phương pháp nghiên cứu:

Luận cứ rõ cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu cho vấn đề cần giải quyết (khoa học, chi tiết; độc đáo)

Nội dung nghiên cứu để giải quyết vấn đề đặt ra (hợp lý; mới, sáng tạo)

Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sẽ sử dụng - so sánh với các phương thức giải quyết tương tự khác (phù hợp; mới, sáng tạo)

Khả năng áp dụng kết quả nghiên cứu

Chứng minh được sự tham gia của cơ quan tiếp nhận kết quả nghiên cứu vào quá trình thực hiện đề tài (đề tài có địa chỉ áp dụng cụ thể, ...)

Tính khả thi của phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu

Có phương án khả thi gắn nghiên cứu với bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN

II. Năng lực của cá nhân và tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (được đánh giá tối đa 30 điểm)

Kinh nghiệm nghiên cứu của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài: số năm kinh nghiệm, số đề tài đã thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu.

Những thành tựu nổi bật thuộc lĩnh vực nghiên cứu đề tài của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài:

Số công trình đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành; số công trình được cấp văn bằng sở hữu công nghiệp; giải thưởng KH&CN liên quan khác

Số công trình đã được áp dụng hoặc chuyển giao công nghệ, quy mô áp dụng, ...

Năng lực tổ chức quản lý của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài (tính khoa học và hợp lý trong bố trí kế hoạch, tiến độ thực hiện, khả năng hoàn thành, v.v...).

Tiềm lực (liên quan đến đề tài tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì) của tổ chức KH&CN đăng ký chủ trì thực hiện đề tài

Cơ sở vật chất (thiết bị, nhà xưởng,...) hiện có đảm bảo cho việc thực hiện đề tài

Điều kiện đảm bảo về nhân lực, lực lượng và cơ cấu cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thành tựu nghiên cứu của những người tham gia thực hiện đề tài,...

Năng lực hiện có về hợp tác quốc tế.

III. Tính hợp lý của kinh phí đề nghị (được đánh giá tối đa 10 điểm)

Tính hợp lý, sát thực tế và có đủ luận cứ của kinh phí đề xuất, mức độ chi tiết của dự toán.

Khả năng huy động các nguồn vốn khác cho việc thực hiện đề tài.

 

Điều 12

Bộ KHCNMT thành lập Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước theo chuyên ngành (dưới đây gọi là Hội đồng) để tư vấn đánh giá tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài.

Hội đồng có từ 9 đến 15 thành viên, gồm đại diện các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ có uy tín, am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đại diện các cơ sở đăng ký áp dụng kết quả nghiên cứu và các nhà kinh tế, nhà quản lý.

Hội đồng chịu trách nhiệm về việc tư vấn của mình.

 

Điều 13

Hội đồng phân công 2 chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài làm phản biện nhận xét và đánh giá tất cả các Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện một (01) đề tài. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng kiến nghị Bộ KHCNMT mời các chuyên gia am hiểu sâu lĩnh vực nghiên cứu đề tài ở ngoài Hội đồng làm phản biện nhận xét và đánh giá Hồ sơ.

Chuyên gia phản biện có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và so sánh các Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện một (01) đề tài, tiến hành nhận xét và đánh giá từng Hồ sơ theo từng chỉ tiêu đã nêu tại Điều 11 của Quy định này, viết bản nhận xét và đánh giá đối với từng Hồ sơ.

Hội đồng tổ chức họp thảo luận, đánh giá bằng cách bỏ phiếu chấm điểm.

Trong trường hợp chỉ có một (01) Hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì một (01) đề tài , Hội đồng vẫn tổ chức đánh giá theo các tiêu chuẩn và quy trình nêu trong Quy định này.

Tổ chức, cá nhân được đề nghị trúng tuyển là tổ chức, cá nhân có Hồ sơ được xếp hạng cao nhất, nhưng số điểm trung bình phải đạt tối thiểu 60/100 điểm, trong đó, số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu phải đạt 40/60 điểm.

Hội đồng xếp thứ tự ưu tiên các Hồ sơ có số điểm trung bình từ 60/100 điểm trở lên, trong đó, số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu đạt 40/60 điểm, theo các nguyên tắc sau đây:

- Điểm trung bình theo thứ tự từ cao xuống thấp;

- Ưu tiên điểm về giá trị khoa học và thực tiễn đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình;

- Ưu tiên điểm của Chủ tịch Hội đồng đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình và cùng số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn;

Đối với các Hồ sơ có cùng số điểm trung bình, điểm về giá trị khoa học và thực tiễn, điểm của Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng kiến nghị Bộ KHCNMT xem xét quyết định.

Trường hợp một đề tài không có Hồ sơ nào đạt số điểm trung bình từ 60/100 điểm trở lên, đề tài này sẽ không được đưa vào thực hiện trong năm kế hoạch.

Hội đồng thảo luận để kiến nghị những điểm bổ sung, sửa đổi cần thiết về những nội dung đã nêu trong Thuyết minh đề tài và khuyến nghị về kinh phí cho việc thực hiện đề tài, hoặc nêu những điểm cần lưu ý trong quá trình hoàn thiện Hồ sơ của tổ chức và cá nhân được lựa chọn.

Hội đồng ghi biên bản đánh giá về các Hồ sơ đã đăng ký tuyển chọn và kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyển.

Phương thức làm việc của Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 được quy định riêng trong một văn bản khác.

 


CHƯƠNG V. PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN

 

Điều 14

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng, Bộ KHCNMT quyết định tổ chức và cá nhân trúng tuyển.

Một cá nhân tham gia tuyển chọn có 2 đề tài được Hội đồng kiến nghị trúng tuyển có quyền đề nghị chọn một (01) đề tài để chủ trì thực hiện. Đề nghị phải được viết thành văn bản gửi Bộ KHCNMT để xem xét quyết định.

Trong trường hợp cá nhân trúng tuyển từ chối đề tài mình được chọn thì tổ chức, cá nhân có Hồ sơ đạt tổng số điểm trung bình tiếp theo sẽ được thay thế, nhưng vẫn phải bảo đảm đạt từ 60/100 điểm trở lên, trong đó, số điểm về giá trị khoa học và thực tiễn tối thiểu phải đạt 40/60 điểm.

 

Điều 15

Bộ KHCNMT thông báo kết quả tuyển chọn đến tổ chức, cá nhân trúng tuyển, đến Bộ Chủ quản của tổ chức trúng tuyển, đến cơ quan quản lý trực tiếp của cá nhân trúng tuyển và thông báo trên Báo Khoa học và Phát triển, Mạng Thông tin KH&CN Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tư liệu KH&CN Quốc gia (http://www.vista.gov.vn/) và Mạng thông tin KCM-NET (Error! Reference source not found.ste. gov.vn/) của Bộ KHCNMT.

 

Điều 16

Sau khi nhận được thông báo kết quả tuyển chọn, tổ chức, cá nhân trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh Hồ sơ đề tài theo kiến nghị của Hội đồng và gửi Bộ KHCNMT.

Bộ KHCNMT xem xét, tổ chức thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện đề tài và quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài và tổng mức kinh phí cho cả thời gian thực hiện đề tài.

Quyết định phê duyệt của Bộ KHCNMT là căn cứ pháp lý cho việc ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân trúng truyển và cấp kinh phí cho việc triển khai đề tài.

 

Điều 17

Các tổ chức có liên quan và các thành viên Hội đồng phải tuân thủ kỷ luật tuyển chọn, giữ bí mật các thông tin liên quan đến quá trình đánh giá tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài.

Việc lưu giữ các Hồ sơ và tài liệu liên quan đến quá trình đánh giá tuyển chọn được thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Điều 18

Các Bộ/Ngành, Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương có thể vận dụng Quy định này để nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy định về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì các đề tài thuộc phạm vi quản lý của mình.

B1-1-ĐONTC

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN ĐĂNG KÝ

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2005

 

Kính gửi: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

 

Căn cứ thông báo của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005, chúng tôi:

a)……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn làm cơ quan chủ trì đề tài)

b) …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

(Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký tuyển chọn làm chủ nhiệm đề tài)

Xin đăng ký chủ trì thực hiện đề tài:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Thuộc Chương trình KH&CN (nếu có):

……………………………………………………………………………….

Mã số của Chương trình:..........................................................

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài gồm:

1. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

2. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài;

3. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài.

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong Hồ sơ này là đúng sự thật.

.............., ngày…. tháng…. năm 200…

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài

(Họ, tên và chữ ký)

Thủ trưởng tổ chức đăng ký chủ trì đề tài

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

 

B1-2-TMĐT

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

 

1. Tên đề tài

 

2. Mã số

3. Thời gian thực hiện

(Từ tháng ..../200.. đến tháng ..../200.. )

 

4. Cấp quản lý

NN Bộ, CS Tỉnh

5.

Kinh phí

Tổng số:

Trong đó, từ Ngân sách SNKH:

6.

Thuộc Chương trình (nếu có)

 

7

Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên:

 

Học hàm/học vị:

 

Chức danh khoa học:

 

Điện thoại: (CQ)/ (NR) Fax:

 

Mobile:

 

E-mail:

 

Địa chỉ cơ quan:

 

Địa chỉ nhà riêng:

 

8

Cơ quan chủ trì đề tài

 

Tên tổ chức KH&CN

 

 

* Ghi chú:

Trong trường hợp tổ chức và cá nhân thấy cần trình bày cho rõ hơn một số mục nào đó của bản Thuyết minh này, có thể trình bày dài hơn, nhưng tổng số trang của Thuyết minh không quá 20 trang (không kể phần phụ lục về giải trình kinh phí đề tài).

Điện thoại: Fax:

 

E-mail:

 

Địa chỉ:

 

 

II. NỘI DUNG KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

 

9

Mục tiêu của đề tài

 

 

 

 

10

Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

 

Tình trạng đề tài Mới Kế tiếp đề tài đã kết thúc giai đoạn trước

Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài (thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài về lĩnh vực nghiên cứu - nắm được những công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, nêu rõ quan điểm của tác giả về tính bức xúc của đề tài,...)

Ngoài nước:

 

 

 

 


Trong nước:

 

 

 

 

Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan

 

 

 


11

Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng (luận cứ rõ cách tiếp cận - thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng - so sánh với các phương thức giải quyết tương tự khác, nêu được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài)

 

 

 

12

Nội dung nghiên cứu (liệt kê và mô tả những nội dung cần nghiên cứu, nêu bật được những nội dung mới và phù hợp để giải quyết vấn đề đặt ra, kể cả những dự kiến hoạt động phối hợp để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng)

Nội dung nghiên cứu (tiếp)

 

 

13

Hợp tác quốc tế

 

Tên đối tác

Nội dung hợp tác

Đã hợp tác

 

 

 

 

 

Dự kiến hợp tác

 

 

 

 

 

 

14

Tiến độ thực hiện

TT

Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu
(Các mốc đánh giá chủ yếu)

Sản phẩm phải đạt

Thời gian (BĐ-KT)

Người, cơ quan thực hiện

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III. KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI

 

15

Dạng kết quả dự kiến của đề tài

I

II

III

Mẫu (model, maket)

Quy trình công nghệ

Sơ đồ

Sản phẩm

Phương pháp

Bảng số liệu

Vật liệu

Tiêu chuẩn

Báo cáo phân tích

Thiết bị, máy móc

Quy phạm

Tài liệu dự báo

Dây chuyền công nghệ

 

Đề án, qui hoạch triển khai

Giống cây trồng

 

Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, nghiên cứu khả thi

Giống gia súc

 

Chương trình máy tính

 

 

Khác (các bài báo, đào tạo NCS, SV,...)

16

Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả III)

TT

Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học

Chú thích

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 


17

Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I, II)

TT

Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

Đơn vị đo

Mức chất lượng

Dự kiến số lượng sản phẩm tạo ra

 

 

 

Cần đạt

Mẫu tương tự

 

 

 

 

 

Trong nước

Thế giới

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

(Nêu tính ổn định của các thông số công nghệ, ghi địa chỉ khách hàng và mô tả cách thức chuyển giao kết quả,...)

 

 

 

 

 

19

Các tác động của kết quả nghiên cứu (ngoài tác động đã nêu tại mục 18 trên đây)

Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN

 

 

 

Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan:

 

 

 

Đối với kinh tế - xã hội:

 

 

 

 

 

IV. CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

 

20

Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài (Ghi tất cả các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài và phần nội dung công việc tham gia trong đề tài)

TT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Hoạt động/đóng góp cho đề tài

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

21

Liên kết với sản xuất và đời sống

(Ghi rõ đơn vị sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu tham gia vào quá trình thực hiện và nêu rõ nội dung công việc thực hiện trong đề tài)

 

 

 

 

 

22

Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài

(Ghi những người có đóng góp chính thuộc tất cả các tổ chức chủ trì và tham gia đề tài, không quá 10 người)

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Số tháng làm việc cho đề tài

A

Chủ nhiệm đề tài

 

 

B

Cán bộ tham gia nghiên cứu

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ
(GIẢI TRÌNH CHI TIẾT XIN XEM PHỤ LỤC KÈM THEO)

 

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

23

Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

TT

Nguồn kinh phí

Tổng số

Trong đó

 

 

 

Thuê khoán chuyên môn

Nguyên, vật liệu, năng lượng

Thiết bị, máy móc

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

Chi khác

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Tổng kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân sách SNKH

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nguồn vốn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tự có

 

 

 

 

 

 

 

 

- Khác (vốn huy động, ...)

 

 

 

 

 

 

 

.........., ngày… tháng… năm 200…..

Thủ trưởng

Cơ quan chủ trì đề tài

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài

(Họ, tên và chữ ký)

 

B1-3-LLTC

 

TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI

 

Tên tổ chức

 

Năm thành lập

 

Địa chỉ

 

Điện thoại: Fax:

 

E-mail:

 

2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình nghiên cứu chủ yếu

 

 

Số cán bộ nghiên cứu hiện có liên quan đến đề tài tuyển chọn

 

Tổng số cán bộ của tổ chức:

Trong đó:

 

TT

Cán bộ có trình độ đại học trở lên

Tổng số

Số tham gia thực hiện đề tài

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

 

 

3

Đại học

 

 

4. Kinh nghiệm và thành tựu nghiên cứu trong 5 năm gần nhất liên quan đến đề tài tuyển chọn của các cán bộ trong tổ chức tham gia đề tài đã kê khai ở mục 3 trên đây (nêu lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các đề tài/dự án đã chủ trì hoặc tham gia, những công trình đã áp dụng vào sản xuất và đời sống, thành tựu nghiên cứu khác, ...)

 

5. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến đề tài tuyển chọn:

 

- Nhà xưởng:

 

 

 

- Trang thiết bị chủ yếu:

 

 

 

6. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài NS SNKH) cho việc thực hiện đề tài đăng ký tuyển chọn

 

Vốn tự có đóng góp cho thực hiện đề tài: ..................... triệu đồng.

Nguồn vốn khác: ..................... triệu đồng.

 

 

 

 

 

 

........, ngày..... tháng..... năm 200.…..

THỦ TRƯỞNG

Cơ quan đăng ký chủ trì đề tài

(Họ tên và chữ ký của người lãnh đạo tổ chức, đóng dấu)

 

 


B1-4-LLCN

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

 

A. Thông tin chung về cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài

1. Họ và tên:

2. Ngày tháng năm sinh:

3. Nam, nữ:

Địa chỉ:

5. Điện thoại: (CQ)/ (NR); Mobile:

6. Fax: E-mail:

7. Chức vụ:

8. Cơ quan - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài:

Tên người Lãnh đạo Cơ quan:

Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan:

Địa chỉ Cơ quan:

B. Trình độ đào tạo

1. Trình độ chuyên môn

 

Học vị:

 

Năm nhận bằng:

 

Chuyên ngành đào tạo:

 

 

Học hàm:

 

 

Quá trình và nơi đào tạo, chuyên ngành đào tạo (từ bậc đại học trở lên):

 

 

 

 

2. Các khoá học chuyên môn khác đã hoàn thành

 

Lĩnh vực:

 

Năm:

 

Nơi đào tạo

 

(Ghi tiếp nếu cần thiết)

 

 

C. Kinh nghiệm nghiên cứu (liên quan đến đề tài tuyển chọn)

1. Tên lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm:

Số năm kinh nghiệm:

 

2. Các đề tài/dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài tuyển chọn:

 

2.1

Tên đề tài/dự án đã chủ trì

Cơ quan chủ trì đề tài/dự án

Năm BĐ-KT

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

2.2

Tên đề tài/dự án đã tham gia

Cơ quan chủ trì đề tài/dự án

Năm BĐ-KT

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Thành tựu nghiên cứu trong 5 năm gần nhất (liên quan đến đề tài tuyển chọn)

 

1. Giải thưởng về KHCN

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Các xuất bản phẩm chủ yếu

 

TT

Tên ấn phẩm
(công trình, bài báo, ...)

Tên tạp chí
(đã đăng tải ấn phẩm)

Năm xuất bản

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đã được cấp

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

 

TT

Tên công trình

Quy mô và địa chỉ áp dụng

Năm áp dụng

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

......., ngày.... tháng..... năm 200...

Cơ quan - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài

(Xác nhận và đóng dấu)

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)

 

 

 

 


PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

Đơn vị : triệu đồng

TT

Nội dung các khoản chi

Tổng số

Nguồn vốn

 

 

Kinh phí

Tỷ lệ (%)

NSNN

Tự có

Khác

 

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

 

 

 

Nguyên, vật liệu, năng lượng

 

 

 

 

 

 

Thiết bị, máy móc chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

Xây dựng, sửa chữa nhỏ

 

 

 

 

 

 

Chi khác

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

 

(Triệu đồng)

Khoản 1. Thuê khoán chuyên môn

 

TT

Nội dung thuê khoán

Tổng kinh phí

Nguồn vốn

 

 

 

NSNN

Tự có

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

 

TT

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

 

 

 

 

 

 

NSNN

Tự có

Khác

2.1

Nguyên, vật liệu

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Dụng cụ, phụ tùng

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Năng lượng, nhiên liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Than

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điện

kW/h

 

 

 

 

 

 

 

- Xăng, dầu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiên liệu khác

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Nước

m3

 

 

 

 

 

 

2.5

Mua sách, tài liệu, số liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Khoản 3. Thiết bị, máy móc chuyên dùng

 

TT

Nội dung

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

 

 

 

 

 

 

NSNN

Tự có

Khác

3.1

Mua thiết bị công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Khấu hao thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Thuê thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Vận chuyển lắp đặt

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ

 

TT

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

 

 

 

NSNN

Tự có

Khác

4.1

Chi phí xây dựng m2 nhà xưởng, PTN

 

 

 

 

4.2

Chi phí sửa chữa m2 nhà xưởng, PTN

 

 

 

 

 

4.3

Chi phí lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước

 

 

 

 

4.4

Chi phí khác

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Khoản 5. Chi khác

 

TT

Nội dung

Kinh phí

Nguồn vốn

 

 

 

NSNN

Tự có

Khác

4.1

Công tác phí

 

 

 

 

4.2

Quản lý cơ sở

 

 

 

 

4.3

Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu

 

 

 

 

 

- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu trung gian

 

 

 

 

 

- Chi phí nghiệm thu nội bộ

 

 

 

 

 

- Chi phí nghiệm thu chính thức

 

 

 

 

4.4

Chi khác

 

 

 

 

 

- Hội thảo

 

 

 

 

 

- Hội nghị

 

 

 

 

 

- ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm

 

 

 

 

 

- Dịch tài liệu

 

 

 

 

 

........

 

 

 

 

4.5

Phụ cấp Chủ nhiệm đề tài

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi