Quyết định 1025/QÐ-BVHTTDL 2022 Kế hoạch tổ chức Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1025/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1025/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1025/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Đạo Cương
Ngày ban hành:04/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5

Ngày 04/5/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Quyết định 1025/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5.

Cụ thể, nội dung của Tọa đàm tập trung vào đổi mới nâng cao chất lượng đề xuất và kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ trong bối cảnh phục hồi, phát triển KT-XH sau đại dịch Covid-19; Tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2022 đảm bảo tiến độ; tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Theo đó, thời gian dự kiến tổ chức Tọa đàm là 01 ngày, thứ Ba, ngày 17/5/2022. Địa điểm tại Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đồng thời, thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách khoa học một số Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ tại Hà Nội; Một số Chủ nhiệm đề tài các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ đang triển khai năm 2022 tại Hà Nội. Dự kiến là 50 người,…

Ngoài ra, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa năm 2022 cấp qua Văn phòng Bộ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1025/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 1025/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Công văn số 799/BKHCN- VP ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội” (Kế hoạch tổ chức ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, thông tin năm 2022 cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, KHCNMT, ĐL 15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tọa đàm, gặp mặt các nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”

(Kèm theo Quyết định số: 1025/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_______________

 

1. Mục đích:

- Thiết thực hưởng ứng chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Gặp mặt các nhà khoa học nhằm biểu dương tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tăng cường giao lưu và nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học về mục đích, ý nghĩa của Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam;

- Tọa đàm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; phục vụ công tác quản lý nhà nước và góp phần đẩy nhanh quá trình hồi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nội dung:

- Đổi mới nâng cao chất lượng đề xuất và kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ trong bối cảnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 (bao gồm đề tài KH&CN và Dự án Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia);

- Tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN, xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2022 đảm bảo tiến độ; tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

4. Chủ trì Hội thảo: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách khoa học một số Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ tại Hà Nội;

- Một số Chủ nhiệm đề tài các nhiệm vụ KH&CN đang triển khai năm 2022 tại Hà Nội.

Dự kiến: 50 người.

6. Thời gian và địa điểm dự kiến:

- Thời gian: 01 ngày, Thứ Ba, Ngày 17 tháng 5 năm 2022;

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa năm 2022 cấp qua Văn phòng Bộ (Theo Quyết định số 112/QĐ-VP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Bộ về việc phê duyệt Danh mục và Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thuộc nguồn Quản lý nhà nước (kinh phí không tự chủ) và nguồn Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin (kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ) năm 2022 đợt 1 của các đơn vị sử dụng ngân sách tại Văn phòng Bộ)./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi