Quyết định 02/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ sinh học

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 02/1999/QĐ-TTG
NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN
CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT - KINH TẾ
VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về phát triển Công nghệ Sinh học ở Việt nam đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và Điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Vật liệu và Công nghệ Tự động hoá;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học để giúp Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/CP ngày 11 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về phát triển Công nghệ Sinh học ở Việt nam đến năm 2010.

 

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Căn cứ vào Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội và Chiến lược phát triển Công nghệ Sinh học,, Xây dựng kế hoạch dài hạn theo các giai đoạn và kế hoạch hàng năm để thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học theo Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý và Điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế; phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định, duyệt và phân bổ kinh phí cho các dự án của Chương trình theo quy định hiện hành, đồng thời theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các dự án này của các Bộ, ngành, địa phương; có quyền kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết các vấn đề nảy sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện Chương trình.

 

3. Phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các chính sách, chế độ, biện pháp để triển khai Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; ban hành các văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ.

4. Báo cáo định kỳ theo quy định tình hình thực hiện Chương trình và phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án của Chương trình.

 

Điều 3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học.

Thành phần Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học gồm có:

1. Chủ nhiệm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó Chủ nhiệm thường trực: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

4. Phó Chủ nhiệm: Thứ trưởng Bộ Y tế.

5. Phó Chủ nhiệm: Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học - công nghệ cấp Nhà nước (giai đoạn kế hoạch 5 năm) về Công nghệ Sinh học.

6. Uỷ viên thư ký: Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Các ủy viên là đại diện của các cơ quan:

- Bộ Công nghiệp 1 người.

- Bộ Thủy sản 1 người.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 người.

- Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia 2 người.

Các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm sẽ do các cơ quan nói trên giới thiệu sau khi đã thống nhất ý kiến với Chủ nhiệm Chương trình. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học có trách nhiệm báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Danh sách các thành viên cụ thể của Ban Chủ nhiệm và những thay đổi (nếu có) trong quá trình thực hiện Chương trình.

 

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học được quy định như sau:

1. Chủ nhiệm phụ trách chung công tác của Ban, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về mọi hoạt động của Ban.

2. Phó Chủ nhiệm giúp việc Chủ nhiệm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban theo sự phân công của Chủ nhiệm.

3. Các ủy viên Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ tham gia góp ý kiến, thảo luận và quyết định các nội dung hoạt động của Ban, thực hiện các nhiệm vụ được Chủ nhiệm phân công. Ban Chủ nhiệm Chương trình có thể có các Cộng tác viên giúp việc theo yêu cầu.

 

Điều 5. Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Biên chế của Văn phòng lấy từ biên chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng là ủy viên thư ký của Ban Chủ nhiệm Chương trình. Số lượng biên chế, nhiệm vụ và tổ chức của Văn phòng cũng như các quy định khác về hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chủ nhiệm Chương trình quy định.

 

Điều 6. Quyết định này thay cho Quyết định số 445/TTg ngày 20 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Quốc gia về Công nghệ Sinh học và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 7. Bộ trưởng Bộ NÔNG nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chủ nhiệm Chương trình và các thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Sinh học, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 02/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình kỹ thuật - kinh tế về công nghệ sinh học
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 02/1999/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/01/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!