Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.345 văn bản: Hành chính
11261

Quyết định 57/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản

Ban hành: 17/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2010
11262

Quyết định 55/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực lao động - tiền lương - tiền công, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội

Ban hành: 16/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2010
11263

Quyết định 2866/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa thực hiện

Ban hành: 16/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
11264

Quyết định 54/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn trong lĩnh vực bảo trợ xã hội

Ban hành: 14/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2010
11265

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn chung đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 13/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2016
11266

Quyết định 3948/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế

Ban hành: 12/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2010
11267

Báo cáo 674/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 08/2010

Ban hành: 12/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2010
11268

Quyết định 1111/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 10/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
11269

Quyết định 3415/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát của quận - huyện và phường - xã - thị trấn trong thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 09/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2010
11270

Báo cáo 5535/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30)

Ban hành: 09/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2010
11271

Quyết định 3380/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước

Ban hành: 04/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2010
11272

Quy định 163/QĐ-VTLTNN của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Ban hành: 04/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2020
11273

Thông tư 47/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Ban hành: 03/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2010
11274

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 02/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
11275

Quyết định 3139/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 30/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2010
11276

Quyết định 2043/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính thức bằng hình thức văn bản điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2010
11277

Công văn 361/CCTTHC của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo giao ban tháng 7/2010

Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
11278

Thông tư 109/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
11279

Quyết định 51/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban Nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, giá, tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2010
11280

Quyết định 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
Vui lòng đợi