Quyết định 2640/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc mở rộng vùng an toàn hàng hải phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ Sư Tử Vàng, Sư Tử Đen tại lô hợp đồng 15-1

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2640/QĐ-BGTVT

Quyết định 2640/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc mở rộng vùng an toàn hàng hải phục vụ cho hoạt động khai thác mỏ Sư Tử Vàng, Sư Tử Đen tại lô hợp đồng 15-1
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2640/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:26/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hàng hải

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

Số: 2640/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG VÙNG AN TOÀN HÀNG HẢI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ SƯ TỬ VÀNG, SƯ TỬ ĐEN TẠI LÔ HỢP ĐỒNG 15-1

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Dầu khí năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000 và năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 3021/UBND-ĐTQH ngày 08 tháng 8 năm 2012;

Xét ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 2736/CHHVN-CTHH ngày 05 tháng 10 năm 2012 và đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 5739/DKVN-QLHĐ ngày 23 tháng 7 năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở rộng vùng an toàn hàng hải phục vụ hoạt động khai thác mỏ Sư Tử đen, Sư Tử vàng lô hợp đồng 15-1 của Công ty điều hành chung Cửu Long như sau:
1. Vùng an toàn hàng hải được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm có tọa độ sau đây (theo hệ tọa độ WGS-84):
A: 10031’00’’N 108023’00’’E;
B: 10031’00’’N 108027’00’’E;
C: 10026’00’’N 108027’00’’E;
D: 10011’00’’N 108023’00’’E;
E: 10011’00’’N 108017’00’’E;
F: 10027’00’’N 108019’00’’E;
2. Trong phạm vi giới hạn nêu trên, các phương tiện tàu, thuyền không có nhiệm vụ không được thả neo.
3. Việc mở rộng vùng an toàn hàng hải không ảnh hưởng đến chế độ pháp lý của vùng đón trả hoa tiêu cũng như hoạt động cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải theo quy định.
Điều 2. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận có trách nhiệm:
1. Quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực;
2. Căn cứ điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu, thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của cảng ra, vào hoạt động và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Điều 3. Công ty điều hành chung Cửu Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện lập vùng an toàn hàng hải, duy trì tín hiệu báo hiệu vùng an toàn hàng hải và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định nhằm quản lý khai thác vùng an toàn hàng hải đúng mục đích, bảo đảm an ninh, an toàn dầu khí, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Điều 4.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quy định liên quan tại Quyết định số 01/2004/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 1 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen được tiếp nhận tàu biển Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng; Quyết định số 23/2008/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Công cố mở Cảng nổi xuất dầu thô mỏ Sư Tử Vàng tại Lô 15-1 ngoài thềm lục địa Việt Nam.
2. Bãi bỏ Quyết định số 2551/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc mở rộng vùng an toàn hàng hải phục vụ hoạt động khai thác mỏ Sư Tử Vàng, Sư Tử Đen tại lô hợp đồng 15-1.
3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty điều hành chung Cửu Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, YT, CA, NN&PTNT;
- UBND các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT (để biết);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Thông tư 26/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa

Giao thông, Hàng hải

Thông tư 164/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài

Thông tư 164/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài

Thuế-Phí-Lệ phí, Hàng hải

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi