TP. Hồ Chí Minh có thành phố trong thành phố từ 01/7/2021

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 131/2020/QH14 về việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 16/11/2020 với 87.14% phiếu tán thành.

Tp. Ho Chi Minh co thanh pho trong thanh pho
TP. Hồ Chí Minh có thành phố trong thành phố từ 01/7/2021 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị quyết này đã cho phép thành lập chính quyền đô thị thành phố trong thành phố. Cụ thể, Điều 6 Nghị quyết này nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố thuộc thành phố gồm:

- Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình…

- Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách phường; tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư công theo phân cấp quản lý; phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ủy ban nhân dân (UBND) phường trực thuộc…

Đồng thời, Điều 7 Nghị quyết này nêu nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố thuộc thành phố như sau:

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND;

- Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND cung cấp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm, quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội cho UBND phường trực thuộc;

- Quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn các phường trực thuộc…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục