Hoàn thành hướng dẫn thay đổi địa giới hành chính trước 30/11/2019

Ngày 14/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

thay đổi địa giới hành chính
Chậm nhất 30/11/2019 phải hướng dẫn thay đổi địa giới hành chính (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, chậm nhất là ngày 30/11/2019, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc rà soát, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Khi đó, ngay sau khi nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực, thủ tục thay đổi địa giới đơn vị hành chính phải được:

- Công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện, xã

- Công khai tại trụ sở UBND cấp huyện, xã

- Thông báo đến các thôn, tổ dân phố

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo thủ tục đơn giản, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức thực hiện chuyển đổi.

Theo đó, đến năm 2021, phải hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và phải đảm bảo các yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và được đa số nhân dân đồng thuận.

Để tạo tiền đề hoàn thiện bộ máy của các đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp, trước mắt năm 2019 sẽ thực hiện theo lộ trình:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

- Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo kế hoạch

- Khuyến khích sắp xếp theo hướng giảm số lượng đơn vị hành chính

- Sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng này.

Nghị quyết 32/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 14/5/2019.

Một nội dung nổi bật khác của Nghị quyết này là:

Dừng bổ nhiệm lãnh đạo, tuyển dụng công chức ở nhiều địa phương

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục