Văn bản Luật COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.665 văn bản: COVID-19
21

Công điện 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

22

Quyết định 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 01/01/2023

23

Công văn 15/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca

24

Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bổ sung nguồn tiết kiệm chi năm 2022

25

Công văn 1473/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trong dịp Tết và mùa lễ hội

26

Công văn 4413/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh

27

Thông báo 2323/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế

28

Báo cáo 1733/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19

29

Công văn 4762/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

30
31

Quyết định 4200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 11/12/2022

32

Công điện 1669/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh

33

Công văn 4970/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục

34

Quyết định 1371/QĐ-VSDTTƯ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 183

35

Công văn 4950/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19

36

Thông báo 1656/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

37

Thông báo 1384/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về kết luận hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19

38

Kế hoạch 5331/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

39

Thông báo 1365/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về kết luận hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19

40

Kế hoạch 8665/KH-SYT-GDĐT của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục