Văn bản Luật COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.656 văn bản: COVID-19
41

Công văn 4795/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (đợt 12.600 và đợt 19.920 liều vắc xin Pfizer)

42

Quyết định 24/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

43

Công văn 2793/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

44

Thông báo 364/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

45

Công văn 6860/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

46
47

Công văn 4683/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

48

Kế hoạch 1557/KH-BYT-BGDĐT của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục

49

Công văn 4341/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai đợt tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong 02 tuần cuối tháng 11 năm 2022

50

Công văn 2608/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hạn tháng 11/2022

51

Công văn 4404/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh

52

Thông báo 1275/TB-DP của Cục Y tế dự phòng về kết luận của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

53

Thông báo 350/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

54

Công văn 4493/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

55

Quyết định 3653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 06/11/2022

56

Công văn 13895/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

57

Công văn 5765/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh

58

Quyết định 3573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 30/10/2022

59

Công văn 6115/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

60

Công văn 6247/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn thanh toán tiền mua vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19