Danh mục

Văn bản Luật COVID-19

Có tất cả 5.054 văn bản: COVID-19
01

Thông báo 194/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 và triển khai tiêm chủng vắc xin

Ban hành: 02/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
02

Công văn 4114/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 02/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
03

Công văn 3468/BYT-DP của Bộ Y tế về việc xin ý kiến góp ý với dự thảo Báo cáo họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, phiên họp thứ 15

Ban hành: 01/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2022
04

Thông báo 878/TB-BYT của Bộ Y tế về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng phụ trách Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
05

Công văn 3465/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
06

Công văn 3460/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho quân nhân, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Ban hành: 30/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2022
07

Công văn 3405/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 29/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
08

Quyết định 1816/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Ban hành: 28/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
09

Công văn 3333/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 25/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
10

Công văn 3309/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
11

Thông báo 180/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 23/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
12

Công văn 3229/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2022
13

Công văn 1439/VSDTTƯ-TCQG của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ ≥ 12 tuổi đã tiêm mũi 1

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
14

Công văn 684/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
15

Công văn 296/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Ban hành: 20/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
16

Công văn 3181/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2022
17

Công văn 3168/BYT-DP của Bộ Y tế về việc xin ý kiến dự thảo Đề xuất các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2022
18

Công văn 3724/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2022
19

Công văn 2003/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và thực hiện chiến dịch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2022
20

Nghị quyết 51/2022/QH15 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”

Ban hành: 14/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
Vui lòng đợi