Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư Liên Bộ số 07LB/TT ngày 24/04/1996 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCP NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 07 LB/TT NGÀY 24/4/1996 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1128/1997/QĐ-TTg ngày 25/12/1997 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sản xuất kinh doanh muối từ Bộ Thương mại sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Để thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn như sau:

 

I. ĐỐI VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: (ĐỐI VỚI CÁC TỈNH CÓ SẢN XUẤT KINH DOANH MUỐI)

 

1. Chức năng: Ngoài chức năng đã quy định tại Thông tư 07 LB/TT, Sở còn có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nghiệp vụ chuyên môn chuyên ngành sản xuất kinh doanh muối.

2. Về nhiệm vụ: Ngoài những nhiệm vụ đã quy định tại Thông tư Liên Bộ số 07 LB/TT, nay bổ sung thêm các nhiệm vụ sau:

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh muối.

2.2. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh và tổ chức hướng dẫn chỉ đạo thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.3. Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra thanh tra việc thực hiện các chính sách về sản xuất, kinh doanh muối.

2.4. (Nhiệm vụ 2.6 trong Thông tư Liên Bộ số 07 LB/TT) bổ sung thêm: Tổ chức chỉ đạo công tác khuyến diêm.

2.5. (Nhiệm vụ 2.9 trong Thông tư Liên Bộ số 07 LB/TT) bổ sung thêm: Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh muối theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân cấp hoặc uỷ quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.

3. Về tổ chức quản lý Nhà nước ngành muối ở Sở:

Tuỳ theo tình hình thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể giao bổ sung nhiệm vụ quản lý về sản xuất, kinh doanh muối cho một trong các Phòng thuộc Sở.

 

II. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ SẢN XUẤT,
KINH DOANH MUỐI):

 

1. Chức năng: Ngoài chức năng đã quy định tại Thông tư liên Bộ số 07 LB/TT, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giúp Uỷ ban nhân dân huyện và tương đương (gọi chung là huyện) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ: Ngoài những nhiệm vụ đã quy định tại Thông tư Liên Bộ số 07 LB/TT, nay bổ sung thêm:

2.1. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp quy về quản lý Nhà nước của Nhà nước, của tỉnh, của Uỷ ban nhân dân huyện về sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn huyện.

2.2. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tổ chức hướng dẫn chỉ đạo thực hiện về sản xuất, kinh doanh muối sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. (Nhiệm vụ 2.4 trong Thông tư Liên Bộ số 07 LB/TT): Phối hợp với Trạm khuyến nông, khuyến lâm tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác khuyến diêm.

 

III. CẤP Xà
(ĐỐI VỚI CÁC Xà CÓ SẢN XUẤT, KINH DOANH MUỐI):

 

xã có 01 uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã thực hiện những nhiệm vụ quy định tại Thông tư Liên Bộ số 07 LB/TT, nay bổ sung thêm:

- Theo dõi kế hoạch sản xuất, kinh doanh muối;

- Phối hợp với Trạm Khuyến nông thực hiện khuyến diêm;

- Tổng hợp báo cáo tình hình về sản xuất, kinh doanh muối.

Đối với các địa phương chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh muối đã giao cho Sở, Phòng khác quản lý thì Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm.

Trong quá trình thực hiện Thông tư bổ sung, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các địa phương báo cáo kịp thời với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Tổ chức - Cán bộ chính phủ để giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định và hướng dẫn trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

thuộc tính Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCP

Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư Liên Bộ số 07LB/TT ngày 24/04/1996 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Nguyễn Thiện Luân; Tô Tử Hạ
Ngày ban hành:27/04/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi