Thông tư 08/2009/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh VB cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 08/2009/TT-BNV

Thông tư 08/2009/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2009/TT-BNVNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành:08/09/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 301/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-2010;

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, như sau:

Điều 1. Thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.
2. Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập.
3. Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh không có tư cách pháp nhân, không có tài khoản và con dấu riêng; kinh phí hoạt động của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh được ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan thường trực Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh.
4. Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó trưởng Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh sử dụng con dấu của cơ quan thường trực Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).
5. Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh
1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.
2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi.
4. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Điều 3. Thành viên Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh
Thành viên Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh, gồm:
1. Trưởng ban: 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
2. Phó Trưởng ban thường trực: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
3. Phó Trưởng ban: Trưởng ban Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh;
4. Các Ủy viên:
- 01 Lãnh đạo Sở Nội vụ
- 01 Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- 01 Lãnh đạo Sở Tài chính;
- 01 Lãnh đạo Sở Y tế;
- 01 Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- 01 Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 01 Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;
- 01 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- 01 Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.
Đại diện lãnh đạo các tổ chức quần chúng tham gia, gồm:
- 01 Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh;
- 01 Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam cấp tỉnh;
- 01 Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cấp tỉnh;
- 01 Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp tỉnh.
5. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thông báo danh sách nhân sự được cử làm thành viên cho Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh. Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban công tác.
6. Các thành viên của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
Điều 4. Cơ quan thường trực, Ban giúp việc Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh
1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh.
2. Ban giúp việc Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh (gọi tắt là Ban giúp việc) đặt tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Ban giúp việc có 03 cán bộ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trong đó có: 01 cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Trưởng Ban giúp việc; 01 cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 01 cán bộ Ban Đại diện Hội người cao tuổi cấp tỉnh.
3. Trưởng ban Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ban giúp việc Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Các Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, phối hợp, tổ chức, triển khai thực hiện công tác về người cao tuổi.
2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
3. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

BỘ TRƯỞNG

Trần Văn Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi