Quyết định 97-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá (1988 - 1997)

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYếT địNH

CủA CHủ TịCH HộI đồNG Bộ TRưởNG Số 97-CT NGàY 5-4-1991

Về VIệC THàNH LậP Uỷ BAN QUốC GIA Về THậP Kỷ QUốC Tế

PHáT TRIểN VăN HOá (1988-1997)

 

CHủ TịCH HộI đồNG Bộ TRưởNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Xét đề nghị của ông Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam,

QUYếT địNH:

 

Điều 1. Thành lập Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển Văn hoá (1988-1997).

 

Điều 2. Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức quốc tế xây dựng các chương trình hoạt động để thực hiện các mục tiêu của Thập kỷ phát triển văn hoá thế giới.

 

Điều 3. Thành phần của Uỷ ban Quốc gia về thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá:

1. Chủ tịch: ông Nguyễn Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

2. Phó Chủ tịch thường trực: ông Đinh Quang, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

3. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Dy Niên, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam.

4. Các Uỷ viên của Uỷ ban là đại diện chủ chốt của các cơ quan có liên quan và một số trí thức tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, văn hoá và giáo dục.

5 Cơ quan điều phối quốc gia của Uỷ ban (Bộ phận Thường trực) đặt tại Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì về tổ chức và điều phối các hoạt động.

 

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 97-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá (1988 - 1997)
Cơ quan ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 97-CT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/04/1991 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!