Quyết định 93/2005/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 93/2005/QĐ-BQP

Quyết định 93/2005/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:93/2005/QĐ-BQPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành:07/07/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Dân sự

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 93/2005/QĐ-BQP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
__________

Số: 93/2005/QĐ-BQP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC THI HÀNH ÁN BỘ QUỐC PHÒNG

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sư;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trên cơ sở Phòng Quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng.
- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chịu sự quản lý về hành chính quân sự của Bộ Tổng Tham mưu.
Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng".
Điều 3.
1. Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng bao gồm: Chỉ huy Cục, các phòng nghiệp vụ, Ban Tài chính, Ban Hành chính.
2. Tổ chức biên chế cụ thể của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng do Bộ Tổng Tham mưu quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 247/QĐ-QP ngày 15 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phòng Quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng.
Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Quang Thanh

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN MỘT QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CỤC THI HÀNH ÁN BỘ QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2005/QĐ-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Điều 1. Vị trí, chức năng của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng

1. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng (dưới đây gọi tắt là Cục Thi hành án) là cơ quan quản lý thi hành án, cơ quan nghiệp vụ đầu ngành về công tác thi hành án dân sự trong quân đội.

2. Cục Thi hành án có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong quân đội theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thi hành án

Cục Thi hành án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án; các văn bản pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập, giải thể Cơ quan Thi hành án cấp quân khu; đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án.

2. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội bao gồm: Soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự phù hợp với đặc thù quân đội; thực hiện chế độ đối với cán bộ làm công tác thi hành án dân sự trong quân đội theo quy định chung của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về thi hành án dân sự; quản lý các ngạch Thẩm tra viên thi hành án trong quân đội theo quy định của Pháp luật.

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của Cục Thi hành án, Chấp hành viên và các chức danh khác của Thi hành án cấp quân khu.

4. Lập và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kế hoạch đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của ngành thi hành án trong quân đội theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để thống nhất xin chủ trương của Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo, giải quyết thi hành các vụ việc thi hành án phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài quân đội.

6. Chuẩn bị nội dung báo cáo công tác thi hành án dân sự trong quân đội để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Chính phủ báo cáo trước Quốc hội.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết công tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Bộ nghiên cứu tổng kết công tác quản lý nghiệp vụ và tổng kết thực tiễn công tác thi hành án dân sự trong quân đội.

8. Xây dựng Cục Thi hành án vững mạnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Quốc phòng giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án

1. Quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị:

a) Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng trong việc tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lập kế hoạch và tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự trong quân đội trình cấp có thẩm quyền ban hành; tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo thi hành án dối với những vụ án lớn, phức tạp; quan hệ công tác với Tư lệnh quân khu và tương đương trong việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để các cơ quan thi hành án cấp quân khu tổ chức thi hành.

b) Phối hợp với Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị, Phòng Cán bộ quân khu và tương đương và các cơ quan chức năng trong công tác tuyển dụng, đào tạo, xét đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Chấp hành viên, Trưởng Thi hành án, Phó Trưởng thi hành án cấp quân khu; xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ của ngành Thi hành án dân sự trong quân đội.

c) Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng khác thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp trong việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên, các ngạch Thẩm tra viên thi hành án trong quân đội.

d) Phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chấp hành viên và đề nghị bổ nhiệm Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp.

đ) Phối hợp với các cơ quan pháp luật và các cơ quan chức năng khác của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chỉ đạo áp dụng thống nhất việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự.

g) Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước và Bộ Quốc phòng đảm bảo kinh phí, trang bị phương tiện hoạt động, đầu tư xây dựng cơ bản cho ngành Thi hành án dân sự trong quân đội.

2. Quan hệ với Thi hành án cấp quân khu:

Quan hệ giữa Cục Thi hành án với Thi hành án cấp quân khu là quan hệ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và chịu sự quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra về nghiệp vụ thi hành án dân sự./. 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
__________

Số: 93/2005/QĐ-BQP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC THI HÀNH ÁN BỘ QUỐC PHÒNG

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sư;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trên cơ sở Phòng Quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng.

- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chịu sự quản lý về hành chính quân sự của Bộ Tổng Tham mưu.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng".

Điều 3.

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng bao gồm: Chỉ huy Cục, các phòng nghiệp vụ, Ban Tài chính, Ban Hành chính.

2. Tổ chức biên chế cụ thể của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng do Bộ Tổng Tham mưu quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 247/QĐ-QP ngày 15 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phòng Quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Quang Thanh

 

QUY ĐỊNH

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN MỘT QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CỤC THI HÀNH ÁN BỘ QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2005/QĐ-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng

1. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng (dưới đây gọi tắt là Cục Thi hành án) là cơ quan quản lý thi hành án, cơ quan nghiệp vụ đầu ngành về công tác thi hành án dân sự trong quân đội.

2. Cục Thi hành án có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong quân đội theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Thi hành án

Cục Thi hành án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án; các văn bản pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập, giải thể Cơ quan Thi hành án cấp quân khu; đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án.

2. Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong quân đội bao gồm: Soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự phù hợp với đặc thù quân đội; thực hiện chế độ đối với cán bộ làm công tác thi hành án dân sự trong quân đội theo quy định chung của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về thi hành án dân sự; quản lý các ngạch Thẩm tra viên thi hành án trong quân đội theo quy định của Pháp luật.

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của Cục Thi hành án, Chấp hành viên và các chức danh khác của Thi hành án cấp quân khu.

4. Lập và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kế hoạch đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động của ngành thi hành án trong quân đội theo quy định của pháp luật.

5. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để thống nhất xin chủ trương của Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo, giải quyết thi hành các vụ việc thi hành án phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài quân đội.

6. Chuẩn bị nội dung báo cáo công tác thi hành án dân sự trong quân đội để Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Chính phủ báo cáo trước Quốc hội.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết công tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Bộ nghiên cứu tổng kết công tác quản lý nghiệp vụ và tổng kết thực tiễn công tác thi hành án dân sự trong quân đội.

8. Xây dựng Cục Thi hành án vững mạnh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Quốc phòng giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án

1. Quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị:

a) Phối hợp với Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng trong việc tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lập kế hoạch và tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự trong quân đội trình cấp có thẩm quyền ban hành; tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo thi hành án dối với những vụ án lớn, phức tạp; quan hệ công tác với Tư lệnh quân khu và tương đương trong việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng để các cơ quan thi hành án cấp quân khu tổ chức thi hành.

b) Phối hợp với Cục Cán bộ Tổng cục Chính trị, Phòng Cán bộ quân khu và tương đương và các cơ quan chức năng trong công tác tuyển dụng, đào tạo, xét đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh Chấp hành viên, Trưởng Thi hành án, Phó Trưởng thi hành án cấp quân khu; xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ của ngành Thi hành án dân sự trong quân đội.

c) Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng khác thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp trong việc bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Chấp hành viên, các ngạch Thẩm tra viên thi hành án trong quân đội.

d) Phối hợp với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chấp hành viên và đề nghị bổ nhiệm Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp.

đ) Phối hợp với các cơ quan pháp luật và các cơ quan chức năng khác của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chỉ đạo áp dụng thống nhất việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự.

g) Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước và Bộ Quốc phòng đảm bảo kinh phí, trang bị phương tiện hoạt động, đầu tư xây dựng cơ bản cho ngành Thi hành án dân sự trong quân đội.

2. Quan hệ với Thi hành án cấp quân khu:

Quan hệ giữa Cục Thi hành án với Thi hành án cấp quân khu là quan hệ quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và chịu sự quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra về nghiệp vụ thi hành án dân sự./. 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi