Quyết định 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 919/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC GIA

GIAI ĐOẠN 2012 – 2020

----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 -2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để thực hiện Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 -2020, bao gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Thanh Nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban thường trực.

3. Các Ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành:

- Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm để thực hiện các mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị Quốc gia;

2. Chỉ đạo tập huấn, hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị của tỉnh, thành phố và đô thị trực thuộc.

3. Chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến quản lý phát triển đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

4. Chỉ đạo phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước theo thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển đô thị ở Trung ương và địa phương.

5. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị Quốc gia; rà soát, sơ kết đánh giá hàng năm và 5 năm; xây dựng đề xuất điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Quốc gia trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban Chỉ đạo quyết định Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ công tác liên ngành để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tổ công tác liên ngành bao gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo và các chuyên gia về lĩnh vực phát triển đô thị.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành do ngân sách nhà nước cấp để tổ chức quản lý, triển khai Chương trình, được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ xây dựng theo quy định hiện hành.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành  viên Ban Chỉ đạo quy định tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 919/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!