Quyết định 76/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 76/2000/QĐ-TTG
NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC SẮP XẾP MỘT SỐ TỔ CHỨC
Đà ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ban hành kèm theo Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Giải thể các tổ chức sau đây:

1. Ban điều phối quốc gia mạng Internet ở Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 136/TTg ngày 05 tháng 3 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về an toàn công trình thủy điện Hoà Bình được thành lập theo Quyết định số 607/TTg ngày 27 tháng 9 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng làng văn hoá - du lịch các dân tộc Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2.

1. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện những nhiệm vụ của các tổ chức nói tại khoản 1 và 2, Điều 1 của Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra quyết định thành lập tổ chức tư vấn để giúp Bộ trưởng và sử dụng bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện những nhiệm vụ này.

2. Giao Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện nhiệm vụ của tổ chức nói tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ra quyết định thành lập tổ chức tư vấn để giúp Bộ trưởng và sử dụng bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện nhiệm vụ này.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 76/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 76/2000/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/06/2000 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 76/2000/QD-TTg
Hanoi, June 28, 2000

 
DECISION
ARRANGING A NUMBER OF ORGANIZATIONS ALREADY ESTABLISHED UNDER THE PRIME MINISTER’S DECISIONS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government’s Plan for Implementation of the Resolution of the 7th Plenum of the Party’s Central Committee (VIIIth Congress), issued together with the Prime Minister’s Decision No. 207/1999/QD-TTg of October 25th, 1999;
At the proposals of the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel and the Minister-Director of the Government Office,
DECIDES:
Article 1.- To dissolve the following organizations:
1. The National Coordinating Committee for Internet network in Vietnam, established under the Prime Minister’s Decision No. 136/TTg of March 5, 1997.
2. The State Science Council on Safety of Hoa Binh Hydro-Electric Power Plant, established under the Prime Minister’s Decision No. 607/TTg of September 27, 1995.
3. The Steering Committee for the implementation of the project for investment and construction of the Culture-Tourism Villages of Vietnamese Ethnicities, established under the Prime Minister’s Decision No. 135/QD-TTg of March 3, 1998.
Article 2.-
1. To assign the Ministry of Science, Technology and Environment to perform the tasks of the organizations mentioned in Clauses 1 and 2, Article 1 of this Decision. The Minister of Science, Technology and Environment shall decide the establishment of an advisory organization to help him, which may use the apparatus of the Ministry of Science, Technology and Environment for the performance of these tasks.
2. To assign the Ministry of Culture and Information to perform the tasks of the organization mentioned in Clause 3, Article 1 of this Decision. The Minister of Culture and Information shall decide the establishment of an advisory organization to help him, which may use the apparatus of the Ministry of Culture and Information for the performance of this task.
Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!