Quyết định 756/QĐ-BLĐTBXH 2024 chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 756/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 756/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:756/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:12/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

02 chức năng chính của Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Ngày 12/6/2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 756/QĐ-BLĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Quyết định có một số nội dung chính sau đây:

1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội có 02 chức năng chính là: 

- Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách và nghiên cứu ứng dụng;

- Giúp Bộ trưởng tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện:

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ dài hạn và hàng năm về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

- Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

- Thông tin, phân tích, dự báo trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội;

- Điều tra, thống kê; tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ nghiên cứu khoa học;

- Quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng và các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ; thường trực Hội đồng Khoa học của Bộ;…

3. Cơ cấu tổ chức gồm có:

- Viện Khoa học Lao động và Xã hội có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

- Các đơn vị chức năng:

 • Văn phòng;
 • Phòng Kế hoạch - Đối ngoại;
 • Phòng Quản lý khoa học;
 • Phòng Nghiên cứu tiền lương và quan hệ lao động;
 • Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội;
 • Trung tâm Nghiên cứu dân số, lao động, việc làm;
 • Trung tâm Nghiên cứu lao động nữ và giới;
 • Trung tâm Nghiên cứu môi trường và điều kiện lao động;
 • Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo chiến lược;

Viện có Hội đồng khoa học để tư vấn cho Viện trưởng về công tác nghiên cứu khoa học.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Xem chi tiết Quyết định 756/QĐ-BLĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

 VÀ XÃ HỘI

__________

Số: 756/QĐ-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách và nghiên cứu ứng dụng; giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
2. Viện là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ; hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định khác có liên quan.
3. Viện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.
4. Viện có tên giao dịch quốc tế là Institute of Labour Science and Social Affairs, viết tắt là ILSSA.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Bộ kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Bộ; kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ dài hạn và hàng năm về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và chính sách, nghiên cứu ứng dụng trong ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
3. Thông tin, phân tích, dự báo trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
4. Tổ chức thực hiện điều tra, thống kê; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế phục vụ nghiên cứu khoa học có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
5. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ; tổ chức thực hiện tư vấn, xác định, tuyển chọn, thẩm định kinh phí, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.
6. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học của Bộ.
7. Là đầu mối giúp Bộ thực hiện nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
8. Tham gia xây dựng chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, chương trình mục tiêu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tham gia phản biện khoa học và nghiên cứu đánh giá dự án luật, chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách, công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ.
9. Tổ chức hoặc liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội khi được phép đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy định của pháp luật.
10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
11. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ.
12. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.
2. Các đơn vị trực thuộc
a) Văn phòng;
b) Phòng Quản lý khoa học;
c) Phòng Nghiên cứu tiền lương và quan hệ lao động;
d) Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội;
đ) Trung tâm Nghiên cứu dân số, lao động, việc làm;
e) Trung tâm Nghiên cứu lao động nữ và giới;
g) Trung tâm Nghiên cứu môi trường và điều kiện lao động;
h) Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo chiến lược.
Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội có trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Viện, Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác phù hợp với quy định của pháp luật; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện; quản lý, phân công, sắp xếp nhiệm vụ cụ thể đối với đội ngũ viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền và phân cấp quản lý của Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1870/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.
Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Cổng TTĐT của Bộ;

- Lưu: VT, VTCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi