Quyết định 737/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 737/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC TIỂU BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 65 NĂM

NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ, gồm các đồng chí sau:

1. Đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban;

2. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Đồng chí Thái Hiền Lương, Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II, Phó Trưởng ban (phụ trách các hoạt động tại phía Nam);

Các Ủy viên:

4. Đồng chí Đoàn Hùng Viện, Vụ trưởng Vụ Tài vụ;

5. Đồng chí Đinh Hữu Phí, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

6. Đồng chí Nguyễn Đình Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã;

7. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Tổng Biên tập Cổng TTĐT Chính phủ;

8. Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Vụ trưởng Vụ Hành chính;

9. Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Cục trưởng Cục Quản trị;

10. Đồng chí Phạm Tuấn Khải, Vụ trưởng thuộc Vụ Pháp luật;

11. Đồng chí Cao Huy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Chính phủ;

12. Đồng chí Trần Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Công đoàn VPCP;

13. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành;

14. Đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới Doanh nghiệp;

15. Đồng chí Nguyễn Thị Xa, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB;

16. Đồng chí Lê Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VPCP.

Điều 2. Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống của Văn phòng Chính phủ với nội dung thiết thực, trang trọng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm nhằm động viên cán bộ, công chức đã và đang công tác tại Văn phòng Chính phủ giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Điều 3. Thành lập 05 Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo, gồm:

I. TIỂU BAN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ SAU:

1. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Tiểu ban;

2. Đồng chí Đinh Hữu Phí, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Đồng chí Thái Hiền Lương, Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II, Phó Trưởng ban (phụ trách các hoạt động tại phía Nam);

4. Đồng chí Cao Huy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Chính phủ;

5. Đồng chí Nguyễn Thị Xa, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB;

6. Đồng chí Lê Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VPCP;

Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch, thời gian tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ.

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc và bế mạc tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ;

- Làm Thường trực của Ban Chỉ đạo.

II. TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ SAU:

1. Đồng chí Phạm Việt Dũng, Tổng Biên tập Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Trưởng Tiểu ban;

2. Đồng chí Đinh Hữu Phí, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Đồng chí Trần Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Tiểu ban;

4. Đồng chí Phùng Văn Ổn, Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Tiểu ban;

5. Đồng chí Thái Hiền Lương, Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II, Phó Trưởng tiểu ban (phụ trách hoạt động tại khu vực phía Nam);

Các Ủy viên:

6. Đồng chí Phạm Tuấn Khải, Vụ trưởng thuộc Vụ Pháp luật;

7. Đồng chí Vi Quang Đạo, Phó Tổng biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

8. Đồng chí Lê Việt Đông, Trưởng ban thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

9. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành;

10. Đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới Doanh nghiệp;

11. Đồng chí Lê Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VPCP;

12. Đồng chí Trần Sơn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trung tâm Hội nghị Quốc tế;

13. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Nhà khách La Thành;

14. Đồng chí Nguyễn Viết Mạo, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Vụ TCCB;

15. Đồng chí Lê Xuân Khế, Phó Bí Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VPCP.

Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị bài diễn văn để Bộ trưởng trình bày tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ;

- Xây dựng những tư liệu về sự phát triển và trưởng thành của Văn phòng Chính phủ qua từng giai đoạn, trong đó có những thước phim tư liệu về các hoạt động của VPCP thời kỳ kháng chiến đến nay;

- Nghiên cứu để đề xuất việc tuyên truyền về ngày Truyền thống trên các phương tiện thông tin đại chúng, theo đúng quy chế và quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên VPCP tham mưu và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân ngày Truyền thống và cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2-9 tại 02 khu vực phía Bắc và phía Nam;

- Tổ chức Hội thi tin học giỏi Văn phòng Chính phủ, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ;

III. TIỂU BAN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI KHU CĂN CỨ TUYÊN QUANG VÀ TÂY NINH, GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ SAU:

1. Đồng chí Nguyễn Đình Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Xa, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Đồng chí Thái Hiền Lương, Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II, Phó Trưởng Tiểu ban (phụ trách hoạt động tại khu vực phía Nam);

Các Ủy viên:

4. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã;

5. Đồng chí Trần Minh Thông, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương;

6. Đồng chí Đặng Ngọc Khoát, Phó Cục trưởng Cục Quản trị - Ủy viên BCH Công đoàn VPCP

7. Đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Giám đốc Nhà khách 37 Hùng Vương;

8. Đồng chí Lê Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VPCP;

9. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó phòng Thi đua khen thưởng, Vụ TCCB;

10. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Chuyên viên chính Vụ TCCB;

11. Đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Chuyên viên Vụ TCCB.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Trưởng Ban Chỉ đạo làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ Văn hóa - thông tin và các Bộ, ngành liên quan đôn đốc các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc phục hồi, tôn tạo Khu di tích lịch sử của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ giai đoạn 1947 - 1954 tại xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần ủng hộ, giúp đỡ nhân dân xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (căn cứ cách mạng của Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam), nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ.

IV. TIỂU BAN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ KHEN THƯỞNG, GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ SAU:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Vụ trưởng Vụ Hành chính, Trưởng Tiểu ban;

2. Đồng chí Nguyễn Thị Xa, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó trưởng Tiểu ban.

Các Ủy viên:

3. Đồng chí Mai Thị Thơm, Trưởng phòng Văn thư, Vụ Hành chính;

4. Đồng chí Nguyễn Viết Mạo, Trưởng phòng Thi đua khen thưởng Vụ TCCB.

5. Đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Chuyên viên Vụ TCCB;

Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Trưởng ban Chỉ đạo hướng dẫn Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng các Bộ, ngành tổ chức kỷ niệm ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước đúng mục đích, yêu cầu có nội dung thiết thực, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phối hợp với các Tiểu ban tổ chức, triển khai và thực hiện tốt những công việc có liên quan để tiến tới ngày kỷ niệm chung.

- Hướng dẫn Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng các Bộ, ngành rà soát, lập danh sách trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ cho những cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế đã ban hành.

V. TIỂU BAN HẬU CẦN GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ SAU:

1. Đồng chí Đoàn Hùng Viện, Vụ trưởng Vụ Tài vụ, Trưởng Tiểu ban.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Cục trưởng Cục Quản trị, Phó Trưởng Tiểu ban;

Các Ủy viên:

3. Đồng chí Phạm Đức Thụ, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính;

4. Đồng chí Nguyễn Bá Duyên, Phó Vụ trưởng Vụ Tài vụ;

5. Đồng chí Đặng Ngọc Khoát, Phó Cục trưởng Cục Quản trị;

6. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II;

7. Đồng chí Phạm Vũ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc tế;

8. Đồng chí Nguyễn Sỹ Tá, Giám đốc Nhà khách 37 Hùng Vương;

9. Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Giám đốc Nhà khách La Thành;

10. Đồng chí Phạm Thị Liên Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia;

Nhiệm vụ:

- Xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các phương tiện cần thiết khác để phục vụ các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống;

- Đưa, đón và tiếp khách; bố trí nơi ăn, ở, đi lại và bảo vệ sức khỏe cho các đại biểu về dự hội nghị kỷ niệm ngày Truyền thống của VPCP, phối hợp với cơ quan Công an tổ chức giữ gìn trật tự an ninh trong ngày tổ chức kỷ niệm Truyền thống.

Các Tiểu ban nêu trên có trách nhiệm: Lập kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên của Tiểu ban, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo trước ngày 20 tháng 5 năm 2010 để trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4. Các đồng chí có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Văn phòng Chính phủ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Lưu: VT, TCCB (5b), Hoa.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
Nguyễn Xuân Phúc  

 

 

thuộc tính Quyết định 737/QĐ-VPCP

Quyết định 737/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:737/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:05/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi