Quyết định 71/QĐ-UBDT 2016 thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ của Viện Dân tộc 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 71/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN
THEO CHỨC NĂNG CỦA VIỆN DÂN TỘC NĂM 2016
--------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 121/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Tổng hợp và Viện trưởng Viện Dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016 (có Danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xác định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016 theo đúng quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Viện trưởng Viện Dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để biết);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TH (6).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng

 
 
DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN
 THEO CHỨC NĂNG CỦA VIỆN DÂN TỘC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 71/QĐ-UBDT, ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
 

TT
Họ và tên
Học vị, chuyên môn, chức vụ công tác
Chức danh trong Hội đồng
1
Ông Phan Văn Hùng
NCVCC.TS Kinh tế, Thứ trưởng, PCN, Chủ tịch HĐKH Ủy ban Dân tộc
Chủ tịch Hội đồng
2
Ông Triệu Hồng Sơn
KS Công trình thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp
Phản biện 1
3
Ông Nguyễn Văn Nhuận
CN Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính
Phản biện 2
4
Ông Võ Văn Bảy
ThS Quản lý công, Vụ trưởng, CVP Điều phối Chương trình 135
Ủy viên
5
Bà Nguyễn Thị Tư
ThS Quản lý công, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số
Ủy viên
6
Ông Cầm Văn Thanh
CN Kinh tế, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách Dân tộc
Ủy viên
7
Ông Trần Trung
PGS.TS Giáo dục học, Hiệu trưởng Trường CBDT
Ủy viên
8
Ông Ngô Quang Sơn
PGS.TS Quản lý giáo dục, Viện trưởng Viện Dân tộc
Ủy viên
9
Ông Nguyễn Cao Thịnh
TS Kinh tế nông nghiệp, Phó Chủ tịch HĐKH Ủy ban Dân tộc
Ủy viên

Tổng số: 09 thành viên Hội đồng và 01 thư ký hành chính (Ông Nguyễn Văn Vượng, Chuyên viên Vụ Tng hợp)

thuộc tính Quyết định 71/QĐ-UBDT

Quyết định 71/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Dân tộc năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:71/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Hùng
Ngày ban hành:29/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi