Quyết định 663/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công soạn thảo đề án, văn bản năm 2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 663/QĐ-BTP

Quyết định 663/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công soạn thảo đề án, văn bản năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:663/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:24/04/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến tháng 9/2012, hoàn thiện Luật Thủ đô
Đây là nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp đề ra cho Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tại Quyết định số 663/QĐ-BTP ngày 24/04/2012 về việc phân công soạn thảo đề án, văn bản năm 2012.
Ngoài việc soạn thảo Luật Thủ đô và trình Quốc hội vào tháng 09/2012; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật còn có trách nhiệm soạn thảo, trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô vào quý IV/2012…
Bộ Tư pháp cũng yêu cầu Vụ Hành chính Tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thông qua Luật Hộ tịch, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Xử lý vi phạm hành chính…
Thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo đề án, văn bản có trách nhiệm thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng. Các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo việc soạn thảo đề án, văn bản. Đối với những đề án, văn bản phức tạp mà trong quá trình soạn thảo còn có ý kiến khác nhau hoặc Thứ trưởng phụ trách thấy cần xin ý kiến chỉ đạo thì báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 663/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
---------------------
Số: 663/QĐ-BTP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công soạn thảo đề án, văn bản năm 2012
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và Ngành Tư pháp năm 2012;           
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;   
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo đề án, văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong năm 2012.
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo đề án, văn bản có trách nhiệm thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng.
Đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về thủ tục hành chính, thì thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo việc soạn thảo đề án, văn bản. Đối với những đề án, văn bản phức tạp mà trong quá trình soạn thảo còn có ý kiến khác nhau hoặc Thứ trưởng phụ trách thấy cần xin ý kiến chỉ đạo thì báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện. Định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời gửi Văn phòng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để theo dõi, tổng hợp.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Cục CNTT (để đưa lên Trang TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi