Quyết định 657/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Tổ giúp việc Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 657/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC ỦY BAN QUỐC GIA VỀ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cQuyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Tgiúp việc y ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin gồm 11 thành viên có tên theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Tổ giúp việc có trách nhiệm phi hợp công tác với Bộ phận giúp việc cho Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 
DANH SÁCH
TỔ GIÚP VIỆC ỦY BAN QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 657/QĐ-BTC ngày 02 tháng 04 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 

STT
Họ và tên
Chức vụ
Cơ quan, đơn vị công tác
Chức vụ trong Ban son thảo
1
Nguyễn Việt Hồng
Vụ trưởng
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính
Tổ trưởng
2
Đặng Đức Mai
Cục trưởng
Cục Tin học và Thống kê tài chính B Tài chính
T phó
3
Nguyễn Đại Trí
Phó Tng Giám đc
Kho bạc Nhà nước
Thành viên
4
Nguyễn Công Bình
Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Hải quan
Thành viên
5
Võ Thành Hưng
Phó Vụ trưng
Vụ Ngân sách nhà nước, B Tài chính
Thành viên
6
Đoàn Thanh Tùng
Cục trưởng
Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thành viên
7
Nguyễn Trần Duy
Cục trưng
Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Thành viên
8
Phạm Quang Toàn
Phó Cục trưởng
Cục Công nghệ thông tin, Tổng cc Thuế
Thành viên
9
Nguyn Thị Hng Minh
Phó Trưởng phòng
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, B Tài chính
Thành viên
10
Nguyễn Chí Dũng
Phó Trưng phòng
Cục Kế hoạch - Tài chính, B Tài chính
Thành viên
11
Trịnh Quốc Tuân
Chuyên viên
Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính
Thành viên

 

thuộc tính Quyết định 657/QĐ-BTC

Quyết định 657/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Tổ giúp việc Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:657/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:02/04/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 657/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi