Quyết định 656/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 656/QĐ-BTC

Quyết định 656/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:656/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:02/04/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
------
Số: 656/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ TÀI CHÍNH
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập y ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) do ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban và 12 thành viên có tên theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Xây dựng chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính.
- Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Tài chính trong thời kỳ mới.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.(15b)
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 
DANH SÁCH
BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-BTC ngày 02 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
 

STT
Họ và tên
Chức vụ
Cơ quan, đơn vị công tác
Chức vụ trong Ban soạn thảo
1
Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng
Bộ Tài chính
Trưởng ban
2
Phạm Sỹ Danh
Thứ trưởng
Bộ Tài chính
Phó Trưởng ban thường trực
3
Đặng Đức Mai
Cục trưởng
Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính
Phó Trưởng ban
4
Huỳnh Quang Hải
Vụ trưởng
Vụ Ngân sách nhà nước
Thành viên
5
Phạm Đức Hồng
Vụ trưởng
Vụ Đầu tư
Thành viên
6
Nguyễn Việt Hồng
Vụ trưởng
Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp
Thành viên
7
Nguyễn Hồng Hà
Tổng Giám đốc
Kho bạc Nhà nước
Thành viên
8
Vũ Bằng
Chủ tịch
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thành viên
9
Nguyễn Ngọc Túc
Tổng Cục trưởng
Tổng cục Hải quan
Thành viên
10
Trần Văn Phu
Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Thuế
Thành viên
11
Lê Xuân Minh
Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Thành viên
12
Phạm Vũ Anh
Phó Cục trưởng
Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính
Thành viên
13
Đào Lê Hương Giang
Phó Trưởng phòng
Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính
Thành viên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi