Quyết định 56/QĐ-BCĐASW của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 56/QĐ-BCĐASW

Quyết định 56/QĐ-BCĐASW của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa Quốc giaSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:56/QĐ-BCĐASWNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:11/08/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
-------
Số: 56/QĐ-BCĐASW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015
------------------------------------------------------------
TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN
VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
 
 
Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2014,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cơ quan Thường trực, các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, QHQT, PL, TKBT, TGĐ CổngTTĐT;
- Lưu: Văn thư, BCĐASW(3b).
TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BCĐASW ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia)
 
 

STT
Nội dung
Chủ trì/Thành phần
Thời hn
Đơn vị chun b
Kết quảdự kiến
I
Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải)
1.
Ban hành Quy chế về trách nhiệm của các Bên
Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo
Tháng 9/2014
Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.
Quyết định của Trưởng ban Ban Chỉ đạo
2.
Hiệu chỉnh kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin của các Bên
Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải
Tháng 6 đến tháng 11/2014
Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.
Hiệu chỉnh kỹ thuật
3.
Tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp và cho công chức
Cơ quan Thường trực; Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải
Tháng 7 đến tháng 12/2014
Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.
 
4.
Ra thông báo cho doanh nghiệp và chính thức kết nối
Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải
Tháng 12/2014
Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.
 
II
Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế)
1.
Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg
Ủy viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Tổng cục Hải quan.
Tháng 9/2014
Cơ quan Thường trực, Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch
 
2.
Xây dựng, triển khai Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống thành phần để kết nối và triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg
Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế.
Tháng 9 đến tháng 12/2014
Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.
Lễ kết nối kỹ thuật giai đoạn 2
III.
Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia
1
Lập kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2
Cơ quan thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, Ngành tham gia thí điểm
Tháng 6 đến tháng 7/2014
Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia: thuộc các Bộ, Ngành
 
2
Tổng hợp dự toán
Cơ quan Thường trực
Tháng 7/2014
Cơ quan Thường trực
Báo cáo tổng hợp dự toán
3
Thẩm định và phê duyệt dự toán
Bộ Tài chính
Tháng 8/2014
Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, đơn vị liên quan
 
IV.
Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg
1.
Dự thảo báo cáo sơ kết và lấy ý kiến các Ủy viên
Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên
Tháng 3/2015
Cơ quan Thường trực
 
2.
Hoàn thiện báo cáo và trình thời gian tổ chức sơ kết
Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải
Tháng 3/2015
Cơ quan Thường trực
 
3
Tổ chứckết
Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên
Tháng 4/2015
Cơ quan Thường trực
 
V.
Xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN
1.
Trình Chính phủ phương án đàm phán Nghị định thư
Cơ quan Thường trực, các Bộ, cơ quan liên quan
Theo lịch trình chung của ASEAN
Cơ quan thường Trực
 
2.
Rà soát pháp lý đối với dự thảo Nghị định thư
Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan
Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý.
 
3.
Thực hiện thủ tục pháp lý nội bộ để ký kết Nghị định thư
Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan
Cơ quan Thường trực
 
VI.
Tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo
1.
Tổ chức phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo
Cơ quan Thường trực; Văn phòng Chính phủ
12/2014
Cơ quan Thường trực
 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi