Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------

Số: 497/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI THỂ THAO HỌC SINH ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 5

 NĂM 2013 TẠI VIỆT NAM

----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên:

1. Trưởng Ban:

Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Các Phó trưởng Ban:

a) Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Thể thao Học sinh Việt Nam - Phó trưởng Ban thường trực;

b) Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Các ủy viên:

a) Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

c) Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

d) Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

đ) Bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

e) Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam;

g) Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

h) Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

i) Ông Phạm Cao Phong, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao;

k) Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế;

l) Ông Nguyễn Quang Hùng, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

Điều 2. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quy chế hoạt động và phân công ngiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội; xét duyệt chương trình công tác của Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Đại hội;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra điều phối việc triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Điều 4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu, tài khoản (nội tệ và ngoại tệ) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng cục Thuế dục Thể thao;
- Thành viên BCĐ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TCCV, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

thuộc tính Quyết định 497/QĐ-TTg

Quyết định 497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:497/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành:21/03/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á
Ngày 21/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).
Theo Quyết định này, Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, trong đó ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) là Trưởng ban; ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội Thể thao Học sinh Việt Nam là Phó trưởng Ban trưởng ban thường trực; bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND T.P Hà Nội là Phó trưởng ban. Ngoài ra có 10 ông/bà khác là Ủy viên của Ban Chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, xét duyệt chương trình công tác của Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Đại hội; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra điều phối việc triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu, tài khoản của Bộ GD&ĐT và tự giải thể sau khi kết thúc Đại hội.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 497/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi