Quyết định 4883/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 4883/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 15/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 136-NQ/BCSĐ ngày 16/9/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đảng ủy Bộ với Văn phòng Công đoàn Cơ quan Bộ và Văn phòng Đoàn thanh niên.
Văn phòng Đảng - Đoàn thể có nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy Bộ, Công Đoàn Cơ quan Bộ và Đoàn thanh niên Bộ về công tác Đảng theo quy định tại Quy định số 215-QĐ/TW ngày 15/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên theo quy định và nhiệm vụ khác do Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao.
Văn phòng Đảng - Đoàn thể là đầu mối sinh hoạt hành chính của cán bộ, công chức làm công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên; Văn phòng Đảng - Đoàn thể có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng và một số cán bộ, công chức.
Điều 2. Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể có trách nhiệm xây dựng, trình Bí thư Đảng ủy Bộ phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đảng - Đoàn thể; quản lý và sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với công chức trong Văn phòng theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đảng ủy Khối cơ quan TW (để b/c);
- Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT (để b/c);
- Đảng ủy Bộ GDĐT;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

Thuộc tính văn bản
Quyết định 4883/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 4883/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 27/10/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!