Quyết định 448/QĐ-BTC 2020 phân công lĩnh vực phụ trách Lãnh đạo Bộ Tài chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 448/QĐ-BTC

Quyết định 448/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:448/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:31/03/2020Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Tài chính

Ngày 31/3/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 448/QĐ-BTC về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Theo đó, phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Tài chính theo nguyên tắc sau: Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ Tài chính; Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017; Bảo đảm sự đồng bộ phân công của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đối với các đồng chí ủy viên; Bảo đảm chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực công tác; Bảo đảm tính ổn định, hợp lý;…

Cụ thể, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chỉ đạo trực tiếp công tác chiến lược, chính sách tài chính ngành; Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Giữ vị trí và các chức danh Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Tài chính, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ;..

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ và Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt; Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, quản lý Nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020.

Xem chi tiết Quyết định 448/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-------

Số: 448/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

---------

B TRƯỞNG B TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02-QĐ/BCSĐ, ngày 30/3/2020 cua Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về phân công lĩnh vực phụ trách đối với các đồng chí y viên Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ Tài chính phụ trách các lĩnh vực công tác, các đơn vị trực thuộc theo nguyên tắc như sau:

1. Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ Tài chính; Lãnh đạo và điều hành hoạt động của Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ; thực hiện trách nhiệm thành viên Chính phủ theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ.

Các Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, trực tiếp chỉ đạo điều hành hoạt động một số đơn vị và theo dõi hoạt động tài chính, ngân sách của một số địa phương, được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng, nhân danh Bộ trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước pháp luật về những quyết định của mình.

2. Bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Tài chính và quy định tại các Luật chuyên ngành.

3. Bảo đảm sự đồng bộ phân công của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đối với các đồng chí y viên Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tại Quyết định số 02- QĐ/BCSĐ, ngày 30/3/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính.

4.Bảo đảm thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ Tài chính và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

5. Bảo đảm chuyên môn hoá theo từng lĩnh vực công tác, vừa tạo điều kiện để Lãnh đạo Bộ Tài chính nắm và hiểu rõ các mặt công tác khác của ngành.

6. Bảo đảm tính ổn định, kế thừa và có sự điều chỉnh từng bước cho phù hợp.

7. Bảo đảm tính hợp lý, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi trong giải quyết công việc.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1. Bộ trưng Đinh Tiến Dũng

a) Chỉ đạo trực tiếp công tác chiến lược, chính sách tài chính ngành; các cân đối vĩ mô của nền kinh tế liên quan đến ngành Tài chính; công tác cải cách hiện đại hóa ngành Tài chính;

b) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, các nhiệm vụ công tác của Bộ và của ngành quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính và các Luật chuyên ngành.

c) Giữ vị trí và các chức danh: Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật ngành Tài chính; Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Tổ chức cán bộ.

2. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn

a)  Giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ và Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt; giúp Bộ trưởng chỉ đạo triển khai công tác Hiện đại hóa, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của ngành Tài chính.

b)  Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực về Kho bạc Nhà nước, quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đảng); quản lý nhà nước về tài chính đầu tư phát triển; quản lý nhà nước về tài chính khu vực hành chính, sự nghiệp; thanh tra tài chính (kể cả thanh tra nội bộ ngành); công tác pháp chế; công tác kế toán và kiểm toán; công tác vãn phòng; công tác thi đua khen thưởng; công tác nghiên cứu khoa học; công tác Đảng, Thanh niên và Cựu chiến binh Bộ Tài chính; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Trực tiếp phụ trách: Kho bạc Nhà nước, Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ I, Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giám sát Kế toán và Kiểm toán, Vụ Thi đua Khen thưởng, Văn phòng Bộ, Viện chiến lược và Chính sách tài chính, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính.

c)  Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Kon Turn, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.

3. Thứ trưởng Trần Xuân Hà

a)   Chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý nợ công, tài chính đối ngoại; tài chính trong lĩnh vực họp tác và hội nhập quốc tế; quản lý công tác thuế; công tác quản lý nhà nước về tài sản công, Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính.

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Thuế, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Quản lý Công sản, Ban Quản lý dự án ODA của Bộ Tài chính.

b)   Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

4. Thứ trưởng Vũ Thị Mai

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác hải quan; quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước; về chính sách Thuế, phí, lệ phí; công tác phát triển công nghệ thông tin và thống kê toàn Ngành Tài chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác thông tin, báo chí, công tác Công đoàn Bộ Tài chính.

Trực tiếp phụ trách: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Tin học thống kê tài chính, Vụ Chính sách Thuế, Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, Trường Bồi dưng Cán bộ Tài chính, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Văn phòng công đoàn Bộ Tài chính.

b) Thực hiện chức trách người phát ngôn của Bộ Tài chính.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hoà Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

5. Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải

a) Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường dịch vụ tài chính, bảo hiểm; quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp; quản lý giá; công tác tài chính nội Ngành; Công tác xuất bản và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

Trực tiếp phụ trách: y ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và t chức tài chính, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Cục Quản lý giá, Cục Kế hoạch tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, các doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính: Tập đoàn Bảo Việt, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Nhà khách Bộ Tài chính tại sầm Sơn, Thanh Hoá, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số điện toán Việt Nam, Nhà Xuất bản Tài chính.

b) Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính - ngân sách của các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa -Thiên- Huế, Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020 và thay thế Quyết định số 784/QĐ-BTC ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính.

2.  Giao Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ vào phân công lĩnh vực phụ trách tại Quyết định này, thực hiện rà soát và điều chỉnh sự tham gia của các Đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính vào các Ban chđạo, các Ủy ban,... cho phù hợp, báo cáo Bộ.

3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/cáo);

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);

VPTW Đảng, VPQH, VPCTN, VPCP;

-  Các Bộ, cơ quan ngang bộ;

-  Kiểm toán Nhà nước;

-  UB Giám sát TCTTQG;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW, DTNN khu vực;

- Các đơn vị thuộc Bộ; các doanh nghiệp thuộc Bộ;

- VPĐU, CĐ, TN, NC, Thanh tra nhân dân CQ Bộ;

- Lưu: VT, VP (300b)

BỘ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi