Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT 2016 thay thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi VN

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
----------
Số: 447/QĐ-UBQGNCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
---------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tchức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;
Căn cứ Quyết định s 62/QĐ-UBQGNCT ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (công văn số 4331/BTP-TCCB ngày 05/12/2016) về việc thay đổi thành viên tham gia UBQG về NCT Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam (công văn số 44/2016/HNCT-BTCKT ngày 12/12/2016) về việc giới thiệu Chủ tịch Hội NCT Việt Nam tham gia Phó Chủ tịch UBQG về NCT Việt Nam và Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (Tờ trình số 16/TTr-UBQGNCT ngày 19 tháng 12 năm 2016),
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam như sau:
1. Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay bà Cù Thị Hậu.
2. Ông Lê Tiến Châu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Đinh Trung Tụng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên UBQGNCT VN;
- Văn phòng UBQGNCT VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, KTTH TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐHB.
CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

thuộc tính Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT

Quyết định 447/QĐ-UBQGNCT của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:447/QĐ-UBQGNCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:30/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi