Quyết định 4462/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thành phần tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 4462/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THÀNH PHẦN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO

 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÔXIT TÂY NGUYÊN

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 650/TTg-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 về việc giao các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm phát triển ngành công nghiệp khai thác bôxit, sản xuất alumin;

Căn cứ Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thành phần tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên tại Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo danh sách nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Các nội dung khác của Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009 không thay đổi.
Điều 2. Căn cứ Quyết định này và Quyết định số 5454/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2009, các đơn vị rà soát, cử cán bộ thay thế các đồng chí đã chuyển công tác khác hoặc đã nghỉ hưu, gửi Ban Chỉ đạo trong tháng 5 năm 2015 để phân công thực hiện.
Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên, Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Công nghiệp nặng, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp; Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, KH&CN, TC, CA, XD, KH&ĐT, VHTT&DL, TT&TT, LĐTB&XH, NN&PTNT, GTVT;
- UBND các tỉnh: Lâm Đồng, Đk Nông;
- Các Th trưởng;
- Lưu VT, CNNg.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN BÔ XIT TÂY NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 4462/QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Họ và Tên

Chc danh-Cơ quan công tác

Chức danh BCĐ

1

Cao Quốc Hưng

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Trưởng ban

2

Trương Thanh Hoài

Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Ngọc Thành

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương

Tổ trưởng Tổ Thường trực

4

Thái Văn Cần

CVC Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương

y viên thư ký

5

Đại diện

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương

y viên

6

Đại diện

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

y viên

7

Đại diện

Bộ Giao thông vận tải

y viên

8

Đại diện

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

y viên

9

Đại diện

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

y viên

10

Đại diện

Bộ Khoa học và Công nghệ

y viên

11

Đại diện

Bộ Tài Chính

y viên

12

Đại diện

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

y viên

13

Đại diện

Bộ Xây dựng

y viên

14

Đại diện

Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Bộ Công an

y viên

15

Đại diện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

y viên

16

Đại diện

Bộ Thông tin và Truyn thông

y viên

17

Đại diện

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

y viên

18

Đại diện

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

y viên

19

Đại diện

Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng

y viên

20

Đại diện

Sở Công Thương tỉnh Đăk Nông

y viên

21

Đại diện

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sn Việt Nam

y viên

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi