Quyết định 4153/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng các cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

------------------------

Số: 4153/QĐ-BTP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

      Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng

các cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2012

-------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng,

 

                                                 QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cử các đồng chí (có tên trong danh sách kèm theo) làm Cụm trưởng và  Phó Cụm trưởng Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2012.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cụm trưởng và Phó Cụm trưởng thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Cụm thi đua theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng - Trưởng cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết);

- Lưu: VT, Vụ Thi đua- Khen thưởng.

BỘ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hà Hùng Cường

 


DANH SÁCH THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ ĐƯỢC CỬ LÀM CỤM TRƯỞNG VÀ PHÓ CỤM TRƯỞNG CÁC CỤM THI ĐUA NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số:  4153 /QĐ-BTP ngày 26 tháng 10 năm 2011

 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. CỤM THI ĐUA SỐ I:

- Cụm trưởng:

- Đồng chí  Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phó Cụm trưởng:

- Đồng chí Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Gồm các đơn vị: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự- Kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính Tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Thi đua - Khen thưởng.

II. CỤM THI ĐUA SỐ II:

- Cụm trưởng:

- Đồng chí Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp.

- Phó Cụm trưởng:

- Đồng chí Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Gồm các đơn vị: Trường Đại học luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

III. CỤM THI ĐUA SỐ III:

- Cụm trưởng:

- Đồng chí Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Phó Cụm trưởng:

- Đồng chí Cục trưởng Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm.

Gồm các đơn vị: Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Con nuôi, Cục Công nghệ thông tin, Viện Khoa học pháp lý, Thanh tra Bộ, Cục Bồi thường Nhà nước, Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia, Cơ quan Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

thuộc tính Quyết định 4153/QĐ-BTP

Quyết định 4153/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng các cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4153/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:26/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 4153/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi