Quyết định 397/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban vận động để tổ chức vận động, đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
Số: 397/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG ĐỂ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG, ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU
--------------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông tư số 148/2012/TT-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban vận động để tổ chức vận động, đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (gọi tắt là Ban vận động), gồm:
1. Ông Nguyễn Xuân Lập, Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ - Trưởng ban.
2. Ông Lưu Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng ban.
3. Bà Lê Thị Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Quang Luyến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thành viên.
5. Ông Nguyễn Thành Phong, Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội - Thành viên.
6. Ông Trần Ngọc Diễn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội - Thành viên.
7. Bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Phó Tổng biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em - Thành viên.
Điều 2. Ban vận động có nhiệm vụ:
1. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến, thông tin rộng rãi ý nghĩa của cuộc vận động, đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu; vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ tự nguyện đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức việc tiếp nhận tiền, tài sản, vật tư, hàng hóa của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ để đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu theo đúng quy định.
3. Nghiên cứu đề xuất các hình thức biểu dương, khen thưởng đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Bộ có nhiều đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu.
4. Báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu thuộc trách nhiệm của Ban vận động với Bộ và cơ quan chức năng theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”;
- Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Lĩnh
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi