Quyết định 386/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc phân công lại việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------
Số: 386/QĐ-TTCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG LẠI VIỆC THEO DÕI, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, HƯỚNG DẪN VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI THEO KẾ HOẠCH SỐ 1130/KH-TTCP
------------
TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-TTCP ngày 23/7/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Tổ công tác theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP tại Quyết định số 1809/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp giúp Tổng Thanh tra Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ.
Điều 2. Tổ công tác 1130 có trách nhiệm bàn giao các văn bản và tài liệu có liên quan cho Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp của Thanh tra Chính phủ.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Cục trưởng Cục I, Cục II, Cục III, Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo TTCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Thanh tra các Bộ, các tỉnh, thành phố;
- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, TH.
TỔNG THANH TRA
Huỳnh Phong Tranh
Thuộc tính văn bản
Quyết định 386/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc phân công lại việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 386/QĐ-TTCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 23/02/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!