Quyết định 181/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Nhà ở

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 181/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT NHÀ Ở
---------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi Luật Nhà ở bao gồm các thành viên sau:
1. Ông Trịnh Đình Dũng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Trần Nam: Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó trưởng ban thường trực;
3. Ông Đinh Trung Tụng: Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Thành viên;
4. Ông Đặng Văn Hiếu: Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên;
5. Ông Lê Hữu Đức: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Văn Trung: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;
7. Ông Nguyễn Mạnh Hiển: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
8. Ông Phạm Minh Huân: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên;
9. Ông Trần Anh Tuấn: Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Thành viên;
10. Ông Nguyễn Hữu Chí: Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên;
11. Ông Nguyễn Thanh Sơn: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Thành viên;
12. Ông Nguyễn Hữu Tín: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;
13. Ông Lê Văn Thành: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Thành viên;
14. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng - Thành viên;
15. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ - Thành viên;
16. Ông Nguyễn Mạnh Hà: Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên;
17. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên;
18. Bà Nguyễn Tuyết Dương: Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thành viên;
19. Ông Hoàng Quang Nhu: Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;
Điều 2. Thành lập Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Nhà ở bao gồm các thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Mạnh Hà: Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Mạnh Khởi: Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Tổ phó;
3. Ông Dương Đăng Huệ: Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;
4. Ông Lê Thanh Khuyến: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
5. Ông Phạm Gia Yên: Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng - Thành viên;
6. Ông Đỗ Viết Chiến: Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên;
7. Ông Lê Xuân Thành: Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Thành viên;
8. Ông Trần Thế Quân: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an - Thành viên;
9. Ông Phan Đăng Sơn: Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng - Thành viên;
10. Ông La Văn Thịnh: Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính - Thành viên;
11. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Phó Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao - Thành viên;
12. Bà Lê Minh Hương: Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ - Thành viên;
13. Ông Nguyễn Duy Thắng: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thành viên;
14. Ông Lê Đình Tri: Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc quy hoạch, Bộ Xây dựng - Thành viên;
15. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú: Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;
16. Ông Lê Cao Tuấn: Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Thành viên;
17. Đại diện Văn phòng Chính phủ - Thành viên;
18. Ông Đỗ Trọng Đạt: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng - Thành viên;
19. Ông Nguyễn Văn Danh: Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;
20. Ông Lê Tùng Lâm: Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng - Thành viên;
21. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội - Thành viên;
22. Bà Lê Kim Thanh: Phó trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Thành viên;
23. Bà Lương Thị Hồng Hạnh: Chuyên viên chính, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;
24. Bà Vũ Thị Hường: Phó trưởng phòng tổng hợp, Thanh tra Bộ Xây dựng - Thành viên;
25. Bà Vũ Thị An Minh: Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên;
26. Đại diện Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên;
27. Ông Thân Thế Anh: Chuyên viên Phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thư ký;
28. Bà Lý Thị Thanh Hoa: Chuyên viên Phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thư ký.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ biên tập:
Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Điều 23 của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi Luật Nhà ở.
Điều 4. Hiệu lực và điều khoản thi hành:
Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
 Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VP, QLN.
BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

thuộc tính Quyết định 181/QĐ-BXD

Quyết định 181/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Nhà ở
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:181/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:20/02/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi