Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----------------
Số: 343/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 20111 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Ban Biên tập) gồm các thành viên sau:
1. Trưởng ban và các Phó trưởng ban:
a) Ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng Bộ - Trưởng ban;
b) Ông Đàm Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao - Phó trưởng ban;
c) Ông Nguyễn Thành Vượng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Du lịch - Phó trưởng ban;
d) Bà Vũ Ngọc Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Phó trưởng ban.
2. Ủy viên:
a) Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ;
b) Bà Lê Thị Phượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
c) Ông Trần Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính;
d) Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
đ) Bà Đinh Nguyễn Phương Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
e) Ông Phạm Cao Thái, Phó Chánh Thanh tra Bộ;
g) Ông Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng Tổng hợp, Tuyên truyền Văn phòng Bộ;
h) Bà Đoàn Quỳnh Dung, Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức Văn phòng Bộ.
Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý các dịch vụ công, đảm bảo những nội dung đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.
2. Đề xuất cải tiến nội dung thông tin phù hợp với tình hình phát triển và yêu cầu nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thảo và Du lịch.
3. Trưởng Ban Biên tập xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, đề xuất kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Biên tập, công tác viên, bộ phận thư ký, trị sự theo yêu cầu vận hành Cổng thông tin điện tử.
4. Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập, công tác viên, bộ phận thư ký, trị sự được chi từ kính phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:                                        
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB, (25).
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
 
Đặng Thị Bích Liên
 
 
 

thuộc tính Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:343/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành:21/02/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 343/QĐ-BVHTTDL

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi