Quyết định 3282/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------------
Số: 3282/QĐ-BNN-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2010 CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNV ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao bổ sung 30 biên chế sự nghiệp năm 2010 hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với Tổng cục Lâm nghiệp, cụ thể như sau:
Viện Điều tra, Quy hoạch rừng: 30 biên chế.
Sau khi bổ sung 30 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2010, tổng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp là 913 biên chế (883 biên chế + 30 biên chế).
Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm:
1. Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho Viện Điều tra, Quy hoạch rừng xong trước ngày 15/12/2010.
2. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Pháp Lệnh cán bộ, công chức; các văn bản pháp luật có liên quan và quy định về phân cấp của Bộ.
3. Thực hiện chế độ thống kê và báo cáo số liệu về tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau:
a) Báo cáo kế hoạch biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập hàng năm theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ (Biểu 2A) kèm theo Hồ sơ kế hoạch biên chế công chức hàng năm theo quy định tại Điều 10 và các Điều liên quan của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức, Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
b) Báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức được giao của năm trước liền kề theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ (Biểu 4A).
Các báo cáo trên gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2010 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tổ chức cán bộ (T/h);
- Tổng cục Lâm nghiệp (T/h);
- Lưu: VT, TCCB (10b, NTL).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰCNguyễn Minh Quang

 
 

thuộc tính Quyết định 3282/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 3282/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2010 của Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3282/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành:07/12/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 3282/QĐ-BNN-TCCB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi