Quyết định 3007/QÐ-BVHTTDL lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

___________

Số: 3007/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 4494/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2021;

Căn cứ Công văn cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 của các cơ quan liên quan;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) gồm các thành viên:

I. Ban Chỉ đạo gồm:

1) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;

2) Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình - Đồng Trưởng Ban;

3) Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực;

4) Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban;

5) Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Ủy viên thường trực;

6) Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính - Ủy viên;

7) Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an - Ủy viên;

8) Đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế - Ủy viên;

9) Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

10) Đại diện Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;

11) Đại diện Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên;

12) Đại diện Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên;

13) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội - Ủy viên;

14) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;

15) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai - Ủy viên;

16) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

17) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng - Ủy viên;

18) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa - Ủy viên;

19) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An - Ủy viên;

20) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình - Ủy viên;

21) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Ủy viên;

22) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng - Ủy viên;

23) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định - Ủy viên;

24) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa - Ủy viên;

25) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng - Ủy viên;

26) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ - Ủy viên;

27) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang - Ủy viên;

II. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm:

1) Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Tổ trưởng;

2) Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - Tổ phó;

3) Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch - Tổ phó;

4) Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch - Tổ viên;

5) Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch - Tổ viên;

6) Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

7) Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

8) Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

9) Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

10) Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

11) Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2021. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo đại diện các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc tổ chức và thực hiện các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2021 tại địa phương.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điu 5;

- Thủ tướng Chính ph(để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các Bộ, ngành liên quan;

- UBND các tỉnh/thành phố liên quan;

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- u: VT, TCDL (55b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3007/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3007/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 21/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!