Quyết định 3007/QÐ-BVHTTDL lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

___________

Số: 3007/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

                                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 4494/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2021;

Căn cứ Công văn cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 của các cơ quan liên quan;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) gồm các thành viên:

I. Ban Chỉ đạo gồm:

1) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;

2) Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình - Đồng Trưởng Ban;

3) Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực;

4) Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban;

5) Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Ủy viên thường trực;

6) Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính - Ủy viên;

7) Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an - Ủy viên;

8) Đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế - Ủy viên;

9) Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

10) Đại diện Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;

11) Đại diện Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên;

12) Đại diện Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên;

13) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội - Ủy viên;

14) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;

15) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai - Ủy viên;

16) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh - Ủy viên;

17) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng - Ủy viên;

18) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa - Ủy viên;

19) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An - Ủy viên;

20) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình - Ủy viên;

21) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Ủy viên;

22) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng - Ủy viên;

23) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định - Ủy viên;

24) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa - Ủy viên;

25) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng - Ủy viên;

26) Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ - Ủy viên;

27) Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang - Ủy viên;

II. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm:

1) Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Tổ trưởng;

2) Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - Tổ phó;

3) Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch - Tổ phó;

4) Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch - Tổ viên;

5) Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch - Tổ viên;

6) Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

7) Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

8) Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

9) Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

10) Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

11) Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch - Tổ viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2021. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Thành viên Ban Chỉ đạo đại diện các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc tổ chức và thực hiện các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2021 tại địa phương.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điu 5;

- Thủ tướng Chính ph(để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Các Bộ, ngành liên quan;

- UBND các tỉnh/thành phố liên quan;

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- u: VT, TCDL (55b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

thuộc tính Quyết định 3007/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 3007/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3007/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:21/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình

Ngày 21/10/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 3007/QÐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh gồm các thành viên: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình - Đồng Trưởng Ban; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Phó Trưởng Ban Thường trực; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Ủy viên thường trực; Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính - Ủy viên;…

Bên cạnh đó, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - Tổ trưởng; Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - Tổ phó; Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch - Tổ phó; Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch - Tổ viên; Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch - Tổ viên;…

Ngoài ra, Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của cơ quan mình. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3007/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi