Quyết định 27/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Bảo hiểm y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 27/2005/QĐ-BYT NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2005 VỀ VIỆC

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 196/2005/QĐ-TTg ngày 08/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế - Bộ Y tế;

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Bảo hiểm y tế, thuộc Bộ Y tế".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày,kể từ ngày đăng Công báo.

Bãi bỏ khoảnd mục 2 trong Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Điều trị về bảo hiểm y tế ban hành theo Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VỤ BẢO HIỂM Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BYT

ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

1. Chức năng

Vụ Bảo hiểm y tế là Vụ quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các dự án Luật, Pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm y tế, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình các cấp có thẩmquyền ban hành.

b) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về phát triển sự nghiệp bảo hiểm y tế nhằm tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểmy tế;

d) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các danh mục thuốc, vật tư tiêu hao, danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và các quy định, quy chế trong lĩnh vực bảo hiểm y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

đ) Tham gia xây dựng chính sách viện phí làm cơ sở thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các biện pháp đảm bảo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

g) Chủ trì tổ chức kiểm tra; phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế.

h) Theo dõi, đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểmy tế.

i) Tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao

3. Cơ chế hoạt động và biên chế

a) Lãnh đạo Vụ:

Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về về mọi hoạt động của Vụ. Các Phó Vụ trưởng giúp việc cho Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

b) Chuyên viên:

Chuyên viên trong Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Vụ về công việc được giao.

c) Biên chế:

Biên chế của Vụ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác và theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi