Quyết định 248/QĐ-TCDT của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNGCỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
--------------------
Số: 248/QĐ-TCDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
 Hà nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Dự trữ Nhà nước
-------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC
 
 
Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2929/QĐ-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,
 
 
QUYẾT ĐỊNH :
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
Điều 2. Chánh Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và báo cáo Tổng cục trưởng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 278/QĐ-TCDT ngày 08/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
Các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo Bộ TC (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ TC (để phối hơp);
- VPĐU, CĐ, TN;
- Lưu : VT, TH.
             TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
Đã ký
 
 
Phạm Phan Dũng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 248/QĐ-TCDT của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Cơ quan ban hành: Tổng cục Dự trữ Nhà nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 248/QĐ-TCDT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Phan Dũng
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!