Quyết định 212-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 212-TTG NGàY 31-12-1992

Về Cơ CấU Tổ CHứC CủA VăN PHòNG CHíNH PHủ

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Bộ trưởng,

Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm có:

a) Các Vụ, Cục:

1- Vụ Tổng hợp

2- Vụ Pháp chế

3- Vụ Kinh tế tổng hợp

4- Vụ Kinh tế ngành

5- Vụ Nội chính

6- Vụ Khoa giáo văn xã

7- Vụ Quan hệ quốc tế

8- Vụ Lễ tân

9- Vụ Tổ chức cán bộ

10- Vụ Hành chính

11- Vụ Địa phương I

12- Vụ địa phương II (theo dõi cả ngành, địa phương thuộc các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào phía Nam)

13- Trung tâm tin học

14- Cục Quản trị I

15- Cục Hành chính quản trị II (đặt tại thành phố Hồ Chí Minh).

16- Phòng Tài vụ

b) Các Tổ cố vấn của Thủ tướng (Phó Thủ tướng) chịu sự quản lý hành chính của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng nhưng do Thủ tướng (Phó Thủ tướng) giao việc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng quy định cụ thể nhiệm vụ, biên chế và quan hệ làm việc của các đơn vị nói trên.

 

Điều 2

Mỗi Vụ do 1 Vụ trưởng, Cục do 1 Cục trưởng, Trung tâm tin học do 1 Giám đốc, Phòng Tài vụ do 1 Trưởng phòng phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc Trung tâm có một số Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và Phó Giám đốc Trung tâm.

Các chức vụ nói trên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

 

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay cho tất cả các quy định trước đây về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, nay là Văn phòng Chính phủ.

 

Điều 4

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ tướng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 212-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 212-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 31/12/1992 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 212-TTg
Hanoi, December 31, 1992

 DECISION
ON THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GOVERNMENT’S OFFICE
THE PRIME MINISTER OF THE GOVERNMENT
- Pursuant to the Law on Organization of the Government dated September 30, 1992 ;
- In considerations of the Minister and Director of the Government'sOffice and the Minister-Chairmen of the Government's Committee on Organization-Personnel,
DECIDES:
Article 1. The organizational structure of the Government's Officeis composed of :
a. Departments and services of equivalent level :
1. The General Department;
2. The Legislation Department;
3. The Department for General Economy;
4. The Department for Sectorial Economy;
5. The Department for Internal Affairs;
6. The Department for Scientific, Educational, Cultural and SocialAffairs;
7. The Department for International Relations;
8. The Department for Protocols;
9. The Organization-Personnel Department;
10. The Administration Department;
11. The Department for Locality I;
12. The Department for Locality II (which is to monitor branches ofactivities and localities in provinces from Quang Nam - Da Nang province southwards);
13. The Information Center;
14. The Administration Department I;
15. The Administration Department II (headquartered in Ho Chi MinhCity)
16. The Accounting Department.
b. Advisors' Groups of the Prime Minister (Deputy Prime Ministers) areput under the administration control of the Minister and Director of the Office butassigned by the Prime Minister (Deputy Prime Ministers).
The Minister and Director of the Office will define detailed tasks,full-time staff and working relations of the above organizations.
Article 2. Each Department, Service, Center, or Bureau headed by a Director. Assisting a Department Director, Service Director, Center’s Director, or Bureau's Head will be some Department Deputy Directors, Service Deputy Directors,Center’s Deputy Directors, or Bureau's Deputy Heads.
The above posts will be appointed and/or released by the Minister and Director of the Office.
Article 3. This Decision comes into force as from the date of its promulgation and replaces all previous stipulations on the organizational structure of the Office of the Council of Ministers, now the Government.
Article 4. The Minister and Director of the Government’sOffice, the Minister and Head of the Government's Committee on Organization and Personnel,and other Ministers and Heads of relevant agencies are responsible for the implementationof this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!