Quyết định 2094/QĐ-BTC 2018 về Tiêu chí thành lập lại Đội thuộc Chi cục Hải quan, tương đương thuộc Cục Hải quan cấp tỉnh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2094/QĐ-BTC

Quyết định 2094/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2094/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:17/10/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chi cục Hải quan cửa khẩu hàng không được thành lập tối đa 08 Đội

Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 2094/QĐ-BTC, ngày 17/10/2017.

Theo đó, Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố phải thực hiện tối thiểu một nhóm chức năng, nhiệm vụ (Thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan...) hoặc một đối tượng quản lý (hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh...) của Chi cục Hải quan.

Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu hàng không có biên chế được giao trên 100 người; số khách xuất nhập cảnh đạt tối thiểu 04 triệu/năm; Số lượng tờ khai đạt tối thiểu 100.000, được thành lập tối đa 08 Đội.

Chi cục Hải quan có biên chế được giao trên 40 người; số hành khách xuất nhập cảnh đạt tối thiểu 2 triệu/năm; số lượng tờ khai đạt tối thiểu 5.000 trở lên, được thành lập tối đa 04 Đội. Chi cục không đáp ứng được tiêu chí trên được tổ chức thành lập tối đa 02 Đội.

Xem chi tiết Quyết định 2094/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 2094/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 2094/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI ĐỘI (TỔ) THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (T) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tng cục Hải quan và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Tổng cục Hải quan;

- Cục Hải quan các tỉnh, tp;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- L
ưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

TIÊU CHÍ

THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI ĐỘI (TỔ) THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Điều 1. Tiêu chí chung

Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố phải thực hiện ti thiu một nhóm chức năng, nhiệm vụ (Thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan...) hoặc một đối tượng quản lý (hành khách, phương tiện xuất nhập cảnh...) của Chi cục Hải quan.

Điều 2. Tiêu chí cụ thể

1. Đối với Chi cục Hải quan cửa khu đường bộ

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 40 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 40% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khu đường bộ trong toàn ngành, được thành lập ti đa 04 Đội gồm: Đội Tng hp, Đội Thủ tục, Đội Giám sát và Đội Kiểm soát.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 30 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 20% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khu đường bộ trong toàn ngành, được thành lập tối đa 03 Đội gm: Đội Tng hp, Đội Nghiệp vụ và Đội Kiểm soát.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 20 người; số lượng Tờ khai chiếm tối thiểu 10% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khu đường bộ trong toàn ngành, được thành lập tối đa 02 Đội gồm: Đội Tng hợp và Đội Nghiệp vụ.

- Chi cục không đáp ứng các tiêu chí trên không thành lập các Đội trực thuộc.

2. Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 40 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 60% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khu cảng bin trong toàn ngành, được thành lập tối đa 04 Đội gm: Đội Tng hp, Đội Nghiệp vụ, Đội Quản lý thuế và Đội Giám sát và Kiểm soát.

- Chi cục Hải quan, có bn chế được giao trên 30 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 30% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khu cảng biển trong toàn ngành, được thành lập tối đa 03 Đội gm: Đội Tng hợp, Đội Nghiệp vụ và Đội Giám sát và Kiểm soát.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 20 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 10% trung bình cộng lượng Tkhai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan cửa khu cảng bin trong toàn ngành, được thành lập tối đa 02 Đội gồm: Đội Tng hp và Đội Nghiệp vụ.

- Chi cục Hải quan không đáp ứng các tiêu chí trên không thành lập các Đội trực thuộc.

3. Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu hàng không

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 100 người; shành khách xuất nhập cảnh đạt tối thiểu 4 triệu/năm; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 100.000, được thành lập tối đa 08 Đội.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 40 người; shành khách xuất nhập cảnh đạt tối thiểu 2 triệu/năm; slượng Tờ khai đạt ti thiu 5.000 trở lên, được thành lập tối đa 04 Đội.

- Chi cục không đáp ứng được tiêu chí trên được tổ chức thành lập tối đa 02 Đội.

4. Đi với Chi cục Hải quan ngoài cửa khu

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 40 người; slượng Tờ khai đạt tối thiểu 80% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trong toàn ngành, được thành lập tối đa 04 Đội gồm: Đội Tng hợp, Đội Thủ tục, Đội Giám sát và Đội Quản lý thuế.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 30 người, số lượng Tờ khai đạt tối thiu 40% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trong toàn ngành, được thành lập tối đa 03 Đội gồm: Đội Tng hp, Đội Thủ tục và Đội Quản lý thuế.

- Chi cục Hải quan, có biên chế được giao trên 20 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 10% trung bình cộng lượng Tờ khai năm trước của Nhóm các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trong toàn ngành, được thành lập tối đa 02 Đội gồm: Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ.

- Chi cục Hải quan không đáp ứng các tiêu chí nêu trên không thành lập các Đội trực thuộc.

5. Đối với một số trường hợp đặc thù

Chi cục Hải quan không đáp ứng các trường hợp nêu trên nhưng thuộc một trong những trường hợp đặc biệt dưới đây, được xem xét thành lập các Đội (T) trực thuộc:

- Thành lập các Đội (Tổ) trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh kinh tế - xã hội của địa phương hoặc để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khu trên một địa bàn cụ thể.

- Thành lập các Đội (Tổ) trực thuộc nhằm thực hiện nhiệm vụ đặc thù, biện pháp quản lý, quy trình nghiệp vụ mới đáp ứng yêu cầu quản lý và cải cách, hiện đại hóa Hải quan.

6. Đối với Đội kiểm soát Hải quan

- Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tối đa 05 T.

- Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, có tối thiểu 03 Chi cục Hải quan ca khu; số lượng biên chế được giao tối thiểu 25 người, được thành lập tối đa 03 T.

- Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc các Cục Hải quan không đáp ứng các tiêu chí trên không thành lập các Ttrực thuộc.

7. Đi với Chi cục Kiểm tra sau thông quan

- Chi cục có số biên chế được giao trên 50 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 60% tổng số Tờ khai năm trước của cả nước, được thành lập 05 Đội.

- Chi cục có số biên chế được giao trên 30 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 40% tng số Tờ khai năm trước của cả nước, được thành lập 03 Đội.

- Chi cục có bn chế được giao trên 20 người; số lượng Tờ khai đạt tối thiểu 20% tng số Tờ khai năm trước của cả nước, được thành lập 02 Đội.

- Chi cục không đáp ứng các tiêu chí trên không thành lập các Đội trực thuộc.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ các tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương nêu trên:

- Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, tổ chức lại các Đội (T) thuộc Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chng ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy.

- Định kỳ 06 tháng, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) kết quả rà soát, thành lập và tổ chức lại các Đội (T) thuộc Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội kiểm soát Hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Việc sửa đổi, bổ sung tiêu chí này do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở đề xuất của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi