Quyết định 208/2009/QĐ-TTCP Quy định tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 208/2009/QĐ-TTCP

Quyết định 208/2009/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra
Cơ quan ban hành: Thanh tra Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:208/2009/QĐ-TTCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Truyền
Ngày ban hành:03/02/2009Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thanh tra

Ngày 03/02/2009, Thanh tra Chính phủ đã ra Quyết định 208/2009/QĐ-TTCP về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra. Cụ thể:

1. Viện Khoa học Thanh tra là đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, Viện có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;…

2. Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thanh tra như sau:

-  Lãnh đạo Viện Khoa học Thanh tra có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

- Các phòng chức năng của Viện gồm:

 • Phòng Nghiên cứu khoa học;
 • Phòng Quản lý khoa học;
 • Phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện;
 • Phòng Tổng hợp - Quản trị.

3. Viện trưởng xây dựng các định mức lao động khoa học phù hợp với yêu cầu của Viện trên cơ sở tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn.

Bên cạnh đó, Viện trưởng quyết định việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản của Viện theo các quy định của Nhà nước về chế độ tài chính hiện hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 208/2009/QĐ-TTCP tại đây

tải Quyết định 208/2009/QĐ-TTCP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
__________

Số: 208/2009/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THANH TRA

____________

TỔNG THANH TRA

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1798/2007/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Tổng thanh tra về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, Viện KHTT (03b), Vụ TCCB.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THANH TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 208/2009/QĐ-TTCP ngày 03 tháng 02 năm 2009 của Tổng thanh tra)

 

Chương I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Viện Khoa học Thanh tra là đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giúp Tổng thanh tra tổ chức quản lý công tác khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra, góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.

Viện Khoa học Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng, Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Viện Khoa học Thanh tra có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra.

a) Nghiên cứu các vấn đề phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách, thể chế của ngành Thanh tra;

b) Nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

c) Nghiên cứu các đề tài khoa học theo kế hoạch đã được Tổng thanh tra phê duyệt;

d) Phối hợp với các đơn vị ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, Thanh tra viên;

đ) Nghiên cứu xây dựng hệ thống các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hoá thanh tra;

e) Tổng kết thực tiễn các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra qua các giai đoạn;

g) Tư vấn cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng khi được Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu.

2. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học.

a) Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hằng năm trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc phân bổ hoặc phân bổ theo thẩm quyền đề tài và kinh phí nghiên cứu khoa học hằng năm;

c) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; tổ chức hội thảo khoa học, nghiệm thu đề tài khoa học;

d) Hướng dẫn, phối hợp với Thanh tra các bộ, ngành và Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

đ) Tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học;

e) Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

3. Công tác thông tin - tư liệu và thư viện.

a) Biên soạn và phát hành theo quy định của pháp luật các ấn phẩm thông tin - tư liệu khoa học về các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra;

b) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin - tư liệu khoa học và thư viện thuộc Thanh tra Chính phủ.

4. Cung cấp các dịch vụ khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Thanh tra theo quy định của pháp luật.

5. Cung cấp các dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi có yêu cầu.

6. Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quyền hạn được giao về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

8. Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng thanh tra.

9. Quản lý, sử dụng tài sản và tài chính được giao theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, các văn bản hướng dẫn chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp và quy định của Tổng thanh tra;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng thanh tra giao.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

Viện Khoa học Thanh tra làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm và kỷ luật của cá nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức trong Viện.

 

Chương II. TỔ CHỨC BỘ MÁY, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Viện Khoa học Thanh tra có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

2. Các phòng chức năng của Viện gồm:

a) Phòng Nghiên cứu khoa học;

b) Phòng Quản lý khoa học;

c) Phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện;

d) Phòng Tổng hợp - Quản trị.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng do Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Biên chế của Viện Khoa học Thanh tra là biên chế sự nghiệp khoa học do Tổng Thanh tra quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Viện trưởng

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện.

2. Thường trực Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ, tham mưu cho Tổng thanh tra về công tác nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ.

3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác của Viện.

4. Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Viện trưởng, các phòng chức năng và cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện; duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Viện; xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện.

5. Xây dựng các định mức lao động khoa học phù hợp với yêu cầu của Viện trên cơ sở tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn.

6. Quyết định việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản của Viện theo các quy định của Nhà nước về chế độ tài chính hiện hành.

7. Phối hợp với Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện và thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Thanh tra Chính phủ.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng thanh tra giao.

10. Phân cấp cho Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra được quyền:

a) Quyết định việc tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, sau khi báo cáo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và được Tổng thanh tra cho phép; ký hợp đồng làm việc với những người được tuyển dụng;

b) Quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các bộ phận trực thuộc, sau khi báo cáo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và được Tổng thanh tra đồng ý;

c) Ký hợp đồng lao động, hợp đồng khoán công việc để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên theo quy định của pháp luật;

d) Quyết định việc sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng người;

đ) Quyết định việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý;

g) Quyết định việc xếp lương đối với cán bộ, viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại Viện; quyết định việc nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn trong cùng ngạch (trừ viên chức ngạch Nghiên cứu viên cao cấp và tương đương); quyết định việc bổ nhiệm vào ngạch viên chức, chuyển ngạch viên chức từ ngạch Nghiên cứu viên chính và tương đương trở xuống;

h) Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

i) Quyết định việc cử cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý của Viện đi công tác, tham dự các hội thảo khoa học, đào tạo và bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài; mời chuyên gia trong nước và nước ngoài đến làm việc chuyên môn;

k) Quyết định việc cử cán bộ tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện các dịch vụ khoa học khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện;

l) Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ của cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng của Viện Khoa học Thanh tra (trừ hồ sơ cán bộ của Viện trưởng và các Phó Viện trưởng). Thống kê và báo cáo về đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý với Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Viện trưởng

1. Giúp Viện trưởng quản lý, điều hành công việc của Viện; trực tiếp quản lý một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Viện trưởng.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Viện trưởng phân công và uỷ quyền. Thực hiện chế độ báo cáo đối với Viện trưởng về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

3. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Viện trưởng, trước lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao.

4. Ký thay Viện trưởng các văn bản được Viện trưởng uỷ quyền.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

1. Trưởng phòng là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Phòng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Viện và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Viện trực tiếp giao. Khi cần thiết được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thuộc Viện Khoa học Thanh tra do Viện trưởng quy định.

Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, viên chức thuộc Viện Khoa học Thanh tra

1. Chấp hành kỷ luật lao động, các quy định của Thanh tra Chính phủ và của Viện Khoa học Thanh tra.

2. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công đảm nhiệm; giải quyết công việc được giao theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Kịp thời báo cáo với người phụ trách trực tiếp khi có vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Chấp hành kỷ luật phát ngôn, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức ngành Thanh tra, Nội quy làm việc, Quy chế văn hoá công sở của cơ quan Thanh tra Chính phủ và các quy định khác về cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ báo cáo, chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định. Chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về nội dung, hình thức, thể thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được giao.

 

Chương III. QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 9. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Viện Khoa học Thanh tra chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tổng thanh tra, Phó Tổng thanh tra phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và có trách nhiệm:

1. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo;

2. Báo cáo kết quả việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo đầy đủ và kịp thời.

Điều 10. Quan hệ công tác với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

1. Quan hệ giữa Viện Khoa học Thanh tra với các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trong trường hợp Viện Khoa học Thanh tra được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị trong cơ quan nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện Khoa học Thanh tra có trách nhiệm chủ động bàn bạc thống nhất với các đơn vị phối hợp đó để giải quyết những vấn đề có liên quan. Khi trình Tổng thanh tra các vấn đề có liên quan đến các vụ, cục, đơn vị khác phải có ý kiến bằng văn bản của vụ, cục, đơn vị đó.

Điều 11. Quan hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền khác

Viện Khoa học Thanh tra có trách nhiệm giúp Tổng thanh tra thực hiện chế độ xây dựng và bảo vệ các chương trình, kế hoạch nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu khoa học, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quan hệ giữa lãnh đạo Viện với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể

1. Lãnh đạo Viện tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo Điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, viên chức của Viện học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả cao; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Viện, xây dựng văn hoá trong môi trường nghiên cứu khoa học, kỷ luật của cơ quan.

2. Lãnh đạo Viện có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động công tác của Viện, về quyền lợi của cán bộ, viên chức cho cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; tham khảo ý kiến của cấp uỷ, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định những vấn đề về biện pháp phối hợp lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, củng cố mối đoàn kết, chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức trong Viện; về công tác tổ chức cán bộ của Viện

 

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Viện trưởng, các Phó Viện trưởng, các Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và toàn thể cán bộ, viên chức Viện Khoa học Thanh tra có trách nhiệm thực hiện Quy định này. Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra có trách nhiệm phổ biến quy định này đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc Viện để tổ chức thực hiện.

2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Viện mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Căn cứ vào các quy định hiện hành và Quy định này, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra có trách nhiệm xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của đơn vị mình để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định, phù hợp với yêu cầu công tác của Viện và của Thanh tra Chính phủ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi