Quyết định 19/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình quốc gia cũ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 19/1998/QĐ-TTG
NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA CŨ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 85/CP-m ngày 11 tháng 7 năm 1997 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện và chuyển dần các mục tiêu, nhiệm vụ của các Chương trình quốc gia cũ vào nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành từ năm 1998 như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức thực hiện các dự án đang làm thuộc các Chương trình 327, Chương trình 773 và nghiên cứu chuyển dần các nhiệm vụ này vào kế hoạch hàng năm của Bộ.

2. Bộ Thuỷ sản tiếp tục tổ chức thực hiện các dự án đang làm về nuôi trồng thuỷ sản của Chương trình 773 và nghiên cứu chuyển dần các nhiệm vụ này vào kế hoạch hàng năm của Bộ.

3. Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Uỷ ban nhan dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình Phủ sóng truyền hình và nghiên cứu chuyển dần vào kế hoạch hàng năm của Đài và các địa phương.

4. Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm của Chương trình Phủ sóng phát thanh và nghiên cứu chuyển dần vào kế hoạch hàng năm của Đài và các địa phương.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình Giáo dục - Đào tạo và sắp xếp chuyển dần các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình này vào kế hoạch hàng năm của Bộ, địa phương.

6. Bộ Văn hoá - Thông tin tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình Văn hoá và sắp xếp chuyển dần vào kế hoạch hàng năm của Bộ, địa phương và nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách để tập trung thực hiện cá đề án về củng cố và phát triển điện ảnh; điều tra, sưu tầm, nghiên cứu và phát huy vốn văn hoá dân tộc;

7. Phân công trách nhiệm tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em như sau:

a. Chuyển giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em của Chương trình Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em sang Bộ Y tế quản lý.

b. Chuyển giao mục tiêu chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sang Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ quản lý (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Bộ Nội vụ quản lý đối tượng trẻ em làm trái pháp luật).

c. Bộ Văn hoá - Thông tin xây dựng và phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch phát triển các điểm vui chơi cho trẻ em ở đô thị và ở nông thôn.

Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tập trung làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành, về kế hoạch, nhu cầu nguồn lực, các giải pháp cho việc thực hiện các mục tiêu bảo vệ và chăm sóc trẻ em; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các cấp, các ngành; tổ chức chỉ đạo một số mô hình thí điểm.

8. Phân công trách nhiệm tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm (05) và các hoạt động của Chương trình phòng, chống ma tuý (06), Kế hoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma tuý (theo Quyết định 743/TTg ngày 14 tháng 11 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ) như sau:

a. Uỷ ban nhân dân các tỉnh tổ chức thực hiện mục tiêu xoá bỏ cây thuốc phiện: thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đã xoá bỏ cây thuốc phiện gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí vốn hàng năm cho việc thực hiện mục tiêu này.

Uỷ ban Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu xoá bỏ cây thuốc phiện của các tỉnh, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách cụ thể giúp cho đồng bào các dân tộc miền núi thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở các vùng xoá bỏ cây thuốc phiện.

b. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với bộ đội biên phòng, lực lượng hải quan, chính quyền các cấp kiểm soát, truy quét các ổ nhóm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc phiện và các chất ma tuý khác. Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện việc truy quét các ổ chứa mại dâm.

c. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; chỉ đạo việc tổ chức cai nghiên ma tuý phù hợp với từng loại đối tượng và thực tế ở từng địa phương; tổ chức chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề về tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng nghiện ma tuý và người mại dâm.

9. Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức thực hiện những mục tiêu về cung cấp nước sạch đô thị và vệ sinh môi trường đô thị.

10. Bộ Y tế tiếp tục tổ chức thực hiện các mục tiêu: về nâng cấp trang thiết bị y tế, xây dựng, nâng cấp các trạm y tế xã và nghiên cứu chuyển dần mục tiêu này vào kế hoạch hàng năm của Bộ, địa phương.

 

Điều 2. Việc thay đổi cơ chế quản lý từ Chương trình quốc gia cũ sang các nhiệm vụ thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương được tiến hành từng bước, không gây xáo trộn về mặt tổ chức, cán bộ và bảo đảm tính vững chắc, tính liên tục cho việc thực hiện Chương trình.

Trong năm 1998 cơ chế kế hoạch và cấp phát kinh phí tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 1999 việc xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện theo các quy định chung của Chính phủ.

Đối với các dự án đang thực hiện dở theo chu kỳ sản xuất vẫn được tiếp tục thực hiện theo cơ chế uỷ quyền chi của Quyết định số 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ cho tới khi dự án kết thúc và không mở thêm các dự án mới đưa vào Chương trình. Các dự án mới của Bộ, ngành nào thì đưa luôn vào nhiệm vụ thường xuyên của Bộ, ngành đó để thực hiện trong kế hoạch hàng năm.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 19/1998/QĐ-TTg

Quyết định 19/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình quốc gia cũ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:24/01/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 19/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF
GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 19/1998/QD-TTg
Hanoi, January 24, 1998
 
DECISION
THE MANAGEMENT AND FULFILMENT OF THE OBJECTIVES AND TASKS OF THE FORMER NATIONAL PROGRAMS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Resolution No. 85/CP-m of July 11, 1997 of the Government;
Pursuant to Decision No. 531/TTg of August 8, 1996 of the Prime Minister on the management of national programs;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment
DECIDES:
Article 1.- To assign the relevant ministries, agencies and localities to continue implementing and gradually incorporate the objectives and tasks of the former national programs into their annual regular tasks from 1998 as follows:
1. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall continue organizing the implementation of on-going projects under Program 327 and Program 773, study and gradually incorporate these tasks into its annual plans.
2. The Ministry of Aquatic Resources shall continue organizing the implementation of on-going aquaculture projects under Program 773, study and gradually incorporate these tasks into its annual plans.
3. The Vietnam Television Station shall coordinate with the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in continuing to organize the performance of the tasks set forth in the television coverage program, study and gradually incorporate them into the annual plans of the Station and the localities.
4. The Voice of Vietnam Radio Station shall coordinate with the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in continuing to organize the performance of the tasks set forth in the radio coverage program, study and gradually incorporate them into the annual plans of the station and the localities
5. The Ministry of Education and Training shall continue to organize the performance of the tasks set forth in the education and training program, arrange and gradually incorporate its objectives and tasks into the annual plans of the Ministry and localities.
6. The Ministry of Culture and Information shall continue implementing the cultural program, arrange and gradually put it into the annual plans of the Ministry and localities, study and propose mechanisms and policies to concentrate efforts on implementing plans on the consolidation and development of cinematography; survey, collect, study and bring into full play the heritage of national culture;
7. To assign the responsibility for continuing to organize the implementation of the Child Protection and Care Program as follows:
a/ To transfer the child malnutrition control objective of the Child Protection and Care Program to the Ministry of Health for management.
b/ To transfer the objective of taking care of children in specially difficult circumstances to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of the Interior for management (the former shall be in charge of children in difficult circumstances and the latter in charge of under-age law offenders).
c/ The Ministry of Culture and Information shall draw up and coordinate with the Ho Chi Minh Communist Youth Union in implementing the plan on the development of play-centers for children in urban and rural areas.
The Committee for Child Protection and Care shall concentrate on performing, in coordination with other branches, the task of State management over the plans, resource demand and measures to fulfill the objectives of child protection and care; inspect and supervise the performance of the task of child protection and care at various levels and branches; direct the experimental implementation of some models.
8. To assign the responsibilities for continuing to fulfill the objectives and tasks of the prostitution prevention and combat program (05) and carry out the activities under the drug prevention and combat program (06) as well as the overall plan on drug prevention, combat and control (according to Decision No. 743-TTg of November 14, 1995 of the Prime Minister) as follows:
a/ The provincial People's Committees shall organize the fulfillment of the objective to eradicate poppy crops: to carry out the socio-economic development projects in areas where the poppy crops have been eradicated in close connection with the socio-economic development plans in their respective localities. The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall have to allocate annual funds for the attainment of this objective.
The Commission for Ethnic Minorities and Mountainous Areas shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in directing, guiding and inspecting the fulfillment of the objective to eradicate poppy crops in the provinces, propose to the Prime Minister concrete mechanisms and policies to assist the ethnic minority people in mountainous areas in restructuring production activities in the areas where the poppy crops have been eradicated.
b/ Under the direction of the National Committee for Drug Prevention and Fight, the Ministry of the Interior shall assume the prime responsibility and coordinate with the border guard, the customs forces and the local administration of various levels in supervising and mopping up gangs engaged in the illicit production, trading, transportation, storage and use of opium and other kinds of narcotics. The Ministry of the Interior shall organize the clean-up of prostitutes' dens.
c/ The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in organizing the performance of the tasks of preventing and fighting prostitution, directing the organization of drug renunciation suited to each category of objects and to the reality of each locality; organize medical treatment, education and job training for drug addicts and prostitutes to reintegrate them into their communities.
9. The Ministry of Construction shall coordinate with the concerned ministries and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in continuing to achieve the objectives of urban drinking water supply and environmental sanitation.
10. The Ministry of Health shall continue to fulfill the objectives of upgrading medical facilities, building and upgrading commune health centers, study and gradually incorporate these objectives into the annual plans of the Ministries and localities.
Article 2.- The change of management mechanism of the ministries, branches and localities by making the former national programs into their regular tasks shall be effected step by step so that no sudden organizational and/or personnel changes are caused, ensuring the steadiness and continue in the execution of these programs.
The mechanism for planning and fund allocations in 1998 shall continue to comply with Decision No. 531-TTg of August 8, 1996 of the Prime Minister. From 1998 onwards the annual plans shall be drawn up in accordance with the general stipulations of the Government.
For projects that are halfway implemented according to the production cycle, they shall still comply the mechanism on authorized expenditures under Decision No. 531-TTg of August 8, 1996 of the Prime Minister until they are completed and no new project shall be added to the program. New projects of any ministry or branch shall be put into its regular tasks for implementation in the annual plans.
Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 19/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi