Quyết định 1888/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1888/QĐ-BTC

Quyết định 1888/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1888/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:05/08/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

---------------

Số: 1888/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày  05 tháng  08  năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ - CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ - CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1.Vị trí và chức năng

1. Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính, có chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến lược và chính sách tài chính; nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính; phân tích, dự báo kinh tế - tài chính và tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành tài chính.

2. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật; được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí theo quy định đối với tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, tài chính và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Viện có tên giao dịch quốc tế là “National Institute for Finance (viết tắt là NIF)”.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính quốc gia:

a) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính quốc gia; các chiến lược tổng thể khác theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

b) Tham gia, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chiến lược chuyên ngành do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì;

c) Thẩm định, phản biện các chiến lược ngành, đảm bảo phù hợp với chiến lược tổng thể tài chính quốc gia và các chiến lược liên quan khác.

2. Nghiên cứu, xây dựng chính sách tài chính:

a) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các chính sách tổng hợp theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

b) Tham gia, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chính sách do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì;

c) Thẩm định, phản biện các chính sách hiện hành và đề xuất các phương án cải cách, sửa đổi.

3. Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực tài chính.

4. Tổ chức hoạt động phân tích, dự báo kinh tế và tài chính.

5. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính, thông tin khoa học tài chính; quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học ngành tài chính và thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Khoa học ngành tài chính.

6. Tham gia đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực tài chính.

7. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Quản lý tài chính, tài sản; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Điều 3.Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Viện:

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng.

Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Viện trưởng, Phó viện trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Viện, gồm:

a) Phòng Nghiên cứu tổng hợp.

b) Phòng Nghiên cứu tài chính công.

c) Phòng Nghiên cứu tài chính doanh nghiệp.

d) Phòng Nghiên cứu thị trường tài chính.

đ) Phòng Nghiên cứu tài chính quốc tế.

e) Phòng Quản lý khoa học.

g) Phòng Hành chính - Tài vụ.

h) Trung tâm Dự báo và thông tin tài chính.

Viện trưởng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của các Phòng, Trung tâm theo quy định của pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Mỗi đơn vị giúp việc có một lãnh đạo cấp trưởng và một số lãnh đạo cấp phó. Việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị giúp việc được thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Biên chế của Viện do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 4.Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- VPĐU, CĐ;

- Như Điều 4;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCCB (3).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Văn Ninh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi