Quyết định 176/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 176/1998/QĐ-TTg

Quyết định 176/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:176/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành:15/09/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 176/1998/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quyết định

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 176/1998/QĐ-TTG
NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1998 BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
TỔ NGHIÊN CỨU KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 11/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 1998 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 87/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổ trưởng Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Quy chế làm việc
của Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/1998/QĐ-TTg ngày15/9/ 1998
của Thủ tướng Chính phủ)

 

Điều 1. Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại (dưới đây gọi tắt là Tổ nghiên cứu) đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực kinh tế đối ngoại (gọi tắt là Thủ tướng), thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 87/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 1998 về việc thành lập Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ trưởng Tổ nghiên cứu được Thủ tướng mời dự các cuộc họp và làm việc của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu do Thủ tướng giao.

 

Điều 2. Tổ nghiên cứu làm việc theo chế độ chuyên gia tư vấn, thảo luận tập thể, báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng ý kiến của mình về những vấn đề liên quan khi được Thủ tướng yêu cầu.

 

Điều 3. Tổ trưởng Tổ nghiên cứu phân công các thành viên theo dõi những lĩnh vực đã được quy định tại Điều 2 Quyết định số 87/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng.

 

Điều 4. Tổ nghiên cứu có thể mời cộng tác viên tham gia nghiên cứu những chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Tổ.

Đối với cộng tác viên thường xuyên được Tổ trưởng Tổ nghiên cứu mời, sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đối với cộng tác viên không thường xuyên làm việc theo yêu cầu của từng đợt nghiên cứu chuyên đề, thì do Tổ trưởng Tổ nghiên cứu mời.

 

Điều 5. Trong khuôn khổ các quy định hiện hành hoặc được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Tổ nghiên cứu tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và được tham dự hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát ở ngoài nước, nhằm thu thập thêm thông tin có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

 

Điều 6. Tổ nghiên cứu được tiếp nhận dự án tài trợ quốc tế và chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện dự án đó theo quy định của pháp luật và sự uỷ nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

 

Điều 7. Tổ nghiên cứu được chủ động làm việc với các Bộ, các ngành Trung ương, các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công ty, các doanh nghiệp về lĩnh vực kinh tế đối ngoại và được đề nghị các cơ quan, các tổ chức này cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ.

 

Điều 8. Tổ nghiên cứu chủ động phối hợp chặt chẽ với các vụ, các bộ phận nghiên cứu của Văn phòng Chính phủ trong việc nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến công việc của Tổ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phân công các vụ hoặc cử cán bộ của các Vụ tham gia hoạt động nghiên cứu của Tổ.

 

Điều 9. Tổ nghiên cứu được Văn phòng Chính phủ cung cấp các văn bản, các tài liệu, thông tin có liên quan đến nhiệm vụ của Tổ và có trách nhiệm tuân thủ chế độ bảo mật đối với các tài liệu của Tổ nghiên cứu.

Các công văn, tài liệu được gửi đến Tổ nghiên cứu và các văn bản do Tổ nghiên cứu ban hành đều tập trung vào một đầu mối là Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ thực hiện.

 

Điều 10. Tổ trưởng Tổ nghiên cứu chịu trách nhiệm quản lý và phân công công tác cho các thành viên và việc mời cộng tác viên của Tổ. Trong khuôn khổ biên chế của Tổ đã được duyệt, Văn phòng Chính phủ thực hiện việc tuyển dụng, điều động cán bộ theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ nghiên cứu. Mọi chính sách, chế độ đối với cán bộ, chuyên viên, nhân viên thuộc biên chế chính thức của Tổ được thực hiện theo chế độ hiện hành của nhà nước.

 

Điều 11. Căn cứ Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại, Văn phòng Chính phủ bảo đảm địa điểm, điều kiện và phương tiện làm việc, bảo đảm kinh phí hoạt động của Tổ theo dự toán kinh phí được duyệt. Dự toán kinh phí hoạt động của Tổ nghiên cứu do Tổ đề nghị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt và được tổng hợp trong dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Chính phủ và được tổ chức theo dõi riêng.

Tổ trưởng Tổ nghiên cứu chịu trách nhiệm việc quản lý, sử dụng kinh phí được duyệt hằng năm theo đúng chế độ tài chính hiện hành của nhà nước.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi